Gruppen för välbefinnande

Gruppen för välbefinnande

Gruppen för välbefinnande (tidigare elevhälsovårdsgruppen) behandlar ärenden som har med välbefinnande att göra på allmän nivå. Gruppen träffas 2 gånger/år. I gruppen ingår: hälsovårdare, kurator, skolpsykolog, specialbarnträdgårdslärare, daghemmets personal, föräldrar och daghemsföreståndare. Barnens delaktighet ska också förstås beaktas!

Liitteet:

Mötesprotokoll 10.10.18