Bjurböle föräldraförening

Föräldraförening Bjurböle rf

Föräldraföreningen jobbar för barnen och verksamheten går ut på att planera aktiviteter och bidra till att barnen har en bra vardag i dagis genom nödvändiga anskaffningar. Vi samlar in medel genom frivillig medlemsavgift, sponsorering och bidragsansökningar. Föräldraföreningen informerar om sin verksamhet genom nyhetsbrev till föräldrar och personal, via fb-grupp https://www.facebook.com/groups/bjurbole och via pedanet.


Frivillig medlemsavgift
Den frivilliga medlemsavgiften på 20 euro per familj kan betalas in på föräldraföreningens bankkonto: FI95 5358 0620 3003 40. Skriv i meddelandefältet ”Medlemsavgift 2018”. Medlemsavgifterna går oförkortat till aktiviteter och anskaffningar till dagisbarnen.


Styrelsen och medlemmar i föräldraföreningen 18/19:

Bettina Lindfors, ordförande
bettina.c.lindfors@gmail.com
040 920 9810

Sofie Lustig, kassör
sofie.lustig@luukko.com
040 716 2983

Tiina Weckström, sekreterare
tiina.weckstrom@icloud.com
040 721 9595

Suvi Wiksten
suvi_karlsson@hotmail.com
040 756 6080

Magdalena Johansson
m.johansson.88@hotmail.com
040 835 9798

Lizette Nyblom
l.nyblom@hotmail.com
0400 794 925

Betina Aro
betina.aro@pp.inet.fi
040 763 6737

Gisela Gren-Nordström
gisela.grean@giselagren.com
040 750 1622

Krista Weckström
krista.weckstrom@live.com
050 540 5565

Johanna Lindroos
nasulina@gmail.com
040 718 5657