Bjurböle daghem

Välkommen till Bjurböle daghem!

Bjurböle daghem är ett svenskspråkigt, hemlikt daghem på landsbygden. Den gamla skolbyggnaden har fungerat som daghem sedan 1981. Mullekulla,
som tidigare användes av Medborgarinstitutet, togs i användning av förskolan för över tio år sedan.

Vår verksamhetsidé är: "Bjurböle daghem vill, i samarbete med hemmen, erbjuda barnen en trygg, harmonisk och upplevelserik miljö att leka, växa,
utvecklas och lära sig i. Varje barn ska få känna sig välkommet såsom det är."

OBS! VIKTIGT!

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken. I fortsättningen kan bland annat reserveringen och uppföljningen av vårdtider skötas elektroniskt. Det blir också lättare att se till att barnets uppgifter är aktuella. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.

Liitteet:

Daisy- Information till vårdnadshavaren (002).docx

Info till familjerna på Bjurböle daghem 11.1.2019

Vi har förändringar på kommande, som jag vill informera om.
Jag kommer att börja på Daghemmet Skogsstjärnan som föreståndare fr.o.m 1.2.19 och föreståndarskapet ordnas enligt följande;
daghemsföreståndare Martina Grönqvist flyttar till Ebbo-Bjurböle-Pellinges enheter fr.o.m 1.8.2019 och börjar jobba 1.1.2020. Tiden 1.2-31.12.2019 vikarierar viceföreståndare Ida Karlqvist som tf. daghemsföreståndare.


Haluan kertoa tulevista muutoksista.
Tulen aloittamaan Päiväkoti Metsätähdessä (Skogsstjärnan) päiväkodinjohtajana 1.2.19 alkaen ja johtajuusjärjestelyt järjestetään seuraavasti:
päiväkodinjohtaja Martina Grönqvist siirtyy Epoo, Bjurböle ja Pellinki yksiköiden päiväkodinjohtajaksi 1.8.2019 alkaen. Martina aloittaa työnsä 1.1.2020. Ajalla 1.2-31.12.2019 varajohtaja Ida Karlqvist toimii vt/vs päiväkodinjohtajana.

Med vänliga hälsningar/ Ystävällisin terveisin: Sinikka Vähäkangas

Kostservice informerar

Veganmat en dag i veckan
I Borgå planerar man att bli pionjär för hållbar utvecklingen. Veganlunch skall serveras en gång i veckan i alla skolor och daghem under vårterminen.
Som mål är att minska på köttkonsumtionen för att påverka klimatförändringen i positiv riktning. Veganmat på menyn är ett svar på beslutsfattare önskemål. Under försöket följer man också näringsrekommendationerna och maten skall vara mångsidig och näringsrik som helhet undermatsedelsperioden på sex veckor.
Vegetarisk mat skall bli ett alternativ
En annan stor förändringen är att man kan ha fritt välja mellan basmat och lakto–ovo-vegetarisk mat i skolorna.
Målet är att uppmuntra eleverna att smaka både basmat och vegetarisk mat då de serveras i samma buffé.

Eftis verksamhet - VIKTIG INFO!


Ansökan till eftermiddagsverksamhet

Ansökan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurs ett och två görs elektroniskt via Wilma senast 17.2.2019. Användarnamnet och lösenordet är samma som vid anmälan till skolan. Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i april-maj till de vårdnadshavare som har lämnat in en ansökan inom utsatt tid.
Tilläggsinfo:
https://www.borga.fi/sok-till-eftis

Mvh,
Anne Lindholm
Iltapäivätoiminnan koordinaattori/Eftiskoordinator
Porvoon kaupunki/koulutuspalvelut, Borgå stad/utbildningstjänster
Taidetehtaank.1/Konstfabriksg.1
06100 Porvoo/Borgå
puh./tfn 040 195 2805
anne.ch.lindholm@porvoo.fi