Kielikylpyopetus

Kielikylpyopetus Porvoossa

Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut ja suomenkieliset koulutuspalvelut järjestävät varhaista, täydellistä kielikylpyopetusta ruotsin kielellä. Ruotsikielinen kielikylpy on tarkoitettu niille lapsille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi ja kotikieli suomi.

Kielikylpyvarhaiskasvatusta järjestetään päiväkoti Helmessä. Kielikylpyvarhaiskasvatus toteutetaan 2- vuotisena eli kielikylpy aloitetaan 1.8. sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Hakemus täytetään sähköisesti viimeistään 31.3. Jos lapsella on jo aiemmin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, haetaan sisäistä siirtoa 31.1. mennessä.
Ensimmäisen vuoden jälkeen lapset jatkavat kielikylvyn esiopetukseen ja siitä edelleen alkuopetukseen. Perusopetuksen kielikylpyopetusta annetaan vuosiluokilla 1-9 Albert Edelfeltin koulussa.