Varhaiskasvatus ja esiopetus Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Suomen- ja ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa.

Målet med småbarnspedagogik är att främja uppväxten, utvecklingen och inlärningen hos barn under skolåldern. Tjänster inom småbarnspedagogik ordnas i kommunala och privata daghem, i familjedagvården och i öppna tjänster inom småbarnspedagogik. Finsk- och svenskspråkig förskoleundervisning ordnas i kommunala daghem.