Yleistietoa koulustamme

OPPILAAT

Pääskytien koulun oppilaat tulevat usealta eri koululta, jotka ovat kylä- tai taajamakouluja.
Lukuvuonna 2018-9 yleisopetuksen oppilaita on 520

Opetushenkilöstöä yhteensä 83.

7. -luokkalaisia 191 oppilasta.