Erityisopetus

Kevätkummun koulun erityisopetus

Koulussamme työskentelee kolme erityisopettajaa.

Voit ottaa tarvittaessa arkisin Wilma-viestillä, puhelimitse yhteyttä klo 8-15 välisenä aikana tai jättää viestin vastaajaan. Meihin saat yhteyden myös sähköpostitse (etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi).

Anne Johansson p. 040 1833 347
Kati Kiiski p. 040 4895 759
Riikkaliisa Simola p. 040 6761 433

Oppilaan tukimuodot

Nykyisessä erityisopetuksessa korostetaan varhaisen tuen merkitystä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteistyötä huoltajien kanssa sekä tukea perusopetuksen yhtenäisyyttä ja vahvistaa tuen jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle. Kehittämisessä painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja eri viranomaistahojen sekä palveluntuottajien välinen yhteistyö.

Oppilaan tuki on kolmiportainen. Tuen muodot ovat samankaltaisia kaikilla tuen portailla. Tuen intensiivisyys ja yksilöllisyys kasvaa tuenportalla siirryttäessä. Tuen portailla siirryttessä oppilaalle laaditaan pedagoginen asiakirja (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Pedagogisen asiakirjan laadinnasta vastaa luokanopettaja. Asiakirja tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Yleinen tuki
Opetuksen yleinen tuki oppilaalle voi muodostua muun muassa joustavista opetusjärjestelyistä, ohjaustoiminnasta, tukiopetuksesta, oppilashuollon tuesta, osa-aikaisesta erityisopetuksesta tai kerhotoiminnasta.

Tehostettu tuki
Tehostettu tuki käsittää jo käytössä olevat tukimuodot, mutta on tavoitteellisempi ja tehokkaampi tukimuoto. Tähän tukivaiheeseen kuuluu tehostetun tuen oppimissuunnitelman laatiminen oppilaalle.

Tehostetun tuen oppimissuunnitelma on suunnitelma oppimisen tukemiseksi, tuen tarpeen selkiyttämiseksi tai opetuksen toteuttamiseksi. Suunnitelma auttaa oppilasta, vanhempia ja opettajia muodostamaan kokonaiskäsityksen tilanteesta, tavoitteista ja odotuksista. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen.

Erityinen tuki
Erityisen tuen vaihe osana opetuksen järjestämistä tulee kyseeseen siinä tapauksessa, kun oppilasta ei voida tukea riittävästi tehostetulla tuella. Erityisen tuen antamiseksi tehdään erityistä tukea koskeva hallinnollinen päätös. Päätös tehdään moniammatillisesti ja sen perusteet ilmenevät tehostetun tuen aikana tehdyssä pedagogisessa selvityksessä. Erityistä tukea koskevan päätöksen saaneelle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS on opetussuunnitelma, joka laaditaan kaikille niille oppilaille, joille on tehty hallinnollinen erityisopetuspäätös. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä