Kielikylpyopettajien kirjaamat kriteerit suullisille esityksille eri tasoilla

Esikoulu
 • Uskaltaa puhua ja kysyä
 • Ottaa kontaktia aikuisiin
 • Oppii uusia sanoja nopeasti
 • Itseluottamus
 • Tekee itsensä ymmärretyksi tarvittaessa kaksikielisesti hyödyntäen elekieltä
 • Esittely aikuisen avulla
 • Arkipäivän sanoja ja fraaseja
 • Osaa kertoa omista piirroksista ryhmälle
 • Osaa kertoa, mitä on juuri luettu.
1.-2.luokka
 • Kokonaisia ja pidempiä lauseita
 • Suurempi sanavarasto: ainekohtainen tai teemakohtainen sanasto,
 • yksinkertaiset adjektiivit
 • Keskustelunaloittaminen kielikylpykielellä
 • Keskustee ja kertoo ulkoa ja myös lisää omaa tietoa
 • Lukeminen sujuvaa
 • suurempi sanavarasto
 • nopeampi tempo puheen tuottamisessa
 • Oikeaääntäminen lukiessa (lyhyet ja pitkät vokaalit)
 • Kinnittää huomiota kielioppiin (huomaa sanojen taivutuksen ja sanojen suvun)
 • Kommunikaatiostrategiat kehittyvät
 • Koodinvaihto on vielä ok
 • Itsensä esittely
 • Omien virheiden korjaaminen
 • Vapaa ilmaisu kehittyy
3.-6.luokka
 • Sujuva kommunikaatio
 • Uskaltaa kommunikoida
 • Substantiivien ja verbien taivutusmuodot oikein, jos esitys on valmisteltu
 • Asianmukainen ja mielenkiintoinen sisältö
 • Järjestelmällinen
 • Faktatiedot hallussa (lintujen ja kasvien nimet, ryhmittely ja luokittelu)
7.-9.luokka
 • Ulkoa muistaminen ja valmistelut
 • Kiinnostus suullisen esityksen pitoon
 • Järjestelmällinen
 • Hyvä ruotsinkieli, ei enää koodinvaihtoa kesken puheen tuottamisen
 • Vähintäänverbien taivutus oikein
 • Sivulauseita, oikea sanajärjestys
 • Asiallinen ja monipuolinen sisältö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä