Årsklocka för samarbete med utomstående aktörer

ÅRSKLOCKA FÖR SAMARBETE MED UTOMSTÅENDE AKTÖRER Uppdaterad 17.1.2021 Språkbadet i Albert Edelfeltin koulu

tidpunkt 

 

program 

samarbetspartner 

augusti 

 

Förstaklassisterna bekantar sig med bibliotekets och bokbussens verksamhet, de äldre eleverna deltar i olika program som biblioteket erbjuder på svenska. 

  • åk 1–2 har biblioteksäventyr 
  • åk 3–4 har biblioteksorientering 
  • åk 5–6 har diktverkstad 
  • åk 7–9 har bokprat 

Alla klasser kan beställa bokpaket för pågående teman.  

 

Femteklassisterna bekantar sig med arkeologiska skatter från Borgåtrakten. 

 

Biblioteket i Borgå 

 

 

 

 

 

 

 

Borgå Museum 

september 

 

Fjärdeklassiterna deltar i naturskoledagen under läsåret (läraren bokar datum). Lärarna kan få stöd i natur- och miljöpedagogiskt arbete och kan även låna utrustning.  

 

Muséimysteriet”, ett äventyr för femteklassisterna. 

 

Språkbadskoordinator tar kontakt i Sibbo språkbad och koordinerar eventuellt samarbete under läsåret t.ex. utbildning för lärare/ personal, planering av läroplan och rekryteringsfrågor. 

Naturskola 

 

 

 

Borgå Museum 

 

Sibbo språkbad 

oktober 

 

Sjätteklassisterna har temavandring “Det medeltida Borgå”. 

Sjundeklassisterna har temavandring “Borgå lantdag”. 

 

Borgå Museum 

november 

 

Svenska dagen /Svenska veckan 

  • studeranden Haaga-Helia ordnar ett jippo för femteklassister (planering i samarbete) 
  • Svenska dagen-hälsningar till någon annan språkbadsskola eller någon svensk skola 

 

 

Yrkeshögskolan Haaga-Helia 

 

 

december 

 

Åttondeklassisterna har en bildföreläsning (även möjlig på distans) “Borgå under krigsåren”. 

Åttondeklassisterna besöker Veteranrummet (utställning på föremål och material från krigstiden från Borgåbygden). 

 

Tredjeklassisterna besöker Strömborgska skolan på Luciadagen. 

 

Borgå Museum 

 

 

 

 

Strömborgska skolan 

januari 

 

 

 

februari 

 

Åk 1-5 byter vändagshälsningar med elever i Strömborgska skolan. 

 

Strömborgska skolan 

mars 

 

Planering av ett gemensamt jippo för åk 1-5 t.ex. “Påskcafé”, friluftsdag, pysseldag 

 

Strömborgska skolan 

april 

 

 

 

maj 

 

Stafett-karnevalen: samarbete med Strömborgska skolan (träningar, transport etc) 

 

 

ingen bestämd månad 

 

 

Språkbadskoordinatorn är i kontakt med forskare i Jyväskylän yliopisto. 

 

Vi erbjuder praktikplats för studeranden i språkbadsutbildningen vid Åbo Akademi.  

 

Borgå konstskola och Borgå musikinstitut erbjuder svenskspråkigt program i form av workshops för åk 1 (konstverkstad), åk 2 (konsert), åk 3 (lantdagsbal). 

Tema Borgå åk 3 - besök på Borgå Museum, Runebergshem 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä