Huoltajille

Yleistietoa koulustamme

Albert Edelfeltin koulu on aloittanut toimintansa syyslukukaudella 2009. Koulu on Porvoon ensimmäinen yhtenäinen peruskoulu jossa toimii vuosiluokat 1.-9. saman katon alla. Koulussa toimii myös kielikylpyopetus sekä 5 kpl pienluokkia.

Pääkoulussa opiskelee yleisopetuksen luokat ja pienluokat toimivat omassa kiinteistössään. Lukuvuonna 2018-2019 koulussa opiskelee 682 oppilasta 34 luokalla. Alakoulussa oppilaita on 450 ja yläkoulun oppilasmäärä on 229. Pienluokilla oppilaista opiskelee 36. Henkilökuntaa koulussa työskentelee päivittäin 75.

Albert Edelfeltin koulussa korostuu yhteisöllisyys, joka on koulun peruskivi: Yhteisöllisyys ja turvallisuus perustuvat koulun arvoihin. Oppilaalle luodaan tuttu ja turvallinen yhdeksänvuotinen oppimispolku.