Erityisopetus

Mitä on erityisopetus?

Koulussamme työskentelee erityisopettajina Jaana Haakana, Taru Lindholm, Leena Laivaara, Leena Ylönen, Paula Peltonen ja MaijaTiilikainen. Erityisopetus on osa-aikaista eli tapahtuu osana oppilaan koulupäivää pienryhmässä, yksilöllisenä opetuksena tai samanaikaisopetuksena oppilaan omassa luokassa. Erityisopetuksen avulla pyritään ennaltaehkäisemään, lieventämään tai poistamaan oppimisen esteitä.

Erityisopetusta voidaan antaa lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien, puhehäiriöiden, muiden kielellisten vaikeuksien, matemaattisten vaikeuksien tai sopeutumisvaikeuksien vähentämiseksi tai poistamiseksi.

Erityisopettajaan voitte ottaa yhteyttä missä tahansa oppilaan oppimista, sopeutumista tai koulumotivaatiota koskevassa kysymyksessä. Erityisopettajan tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä tai koulupäivien aikana numerosta.

Jaana Haakana p. 040 489 18 97
Taru Lindholm p. 040 188 12 74
Leena Laivaara p. 040 489 95 66
Paula Peltonen (7.-, 8.-luokat) p. 040 188 12 75
Leena Ylönen (6.- ja 9.-luokat) p. 0400 704 262
Maija Tiilikainen p. 040 182 58 43 ELO (pienryhmä)