Maahanmuuttajien opetus

Valmistavan opetuksen todistuspohjat

Osallistumistodistus - valmistava opetus
Todistuspohja, jonka opettaja muokkaa oppilaan opinto-ohjelmaa vastaavaksi. Osallistumistodistus annetaan valmistavan opetuksen päättyessä.
Välitodistus - valmistava opetus
Välitodistuksen pohja, jonka opettaja muokkaa oppilaan opinto-ohjelmaa vastaavaksi. Välitodistus annetaan lukukauden päättyessä valmistavan opetuksen aikana.
Välitodistusmalli muokkausohjeineen
Rautalankamalli, jossa muokkausohjeita kommenttien muodossa. Tämä on vain katseltavaksi; käytä varsinaisiin todistuksiin välitodistuksen pohjaa ilman kommentteja (yllä).