Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning

Opetussuunnitelma - Läroplanen

Lukion uusi tuntijako hyväksyttiin Valtioneuvostossa 13.11.2014. Uusi tuntijakoasetus astuu voimaan 1.12.2014 ja uutta tuntijakoa ryhdytään noudattamaan 1.8.2016.

Lue lisää täältä. Tuntijako taulukkomuodossa on tämän linkin takana.

Nya timfördelningen för gymnasiet godkändes i Statsrådet 13.11.2014. Den nya förordningen till timfördelning träder i kraft 1.12.2014 och den nya timfördelningen ska börja följas 1.8.2016.

Läs mera här. Timfördelningen i tabellform bakom denna länk.

Lukion OPSin aikataulu

Opetushallitus on käynnistänyt nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta.

Opetushallitus valmistelee opetussuunnitelman perusteet niin, että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016. Tavoitteena on, että nuorille annettava lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet olisivat valmiit syyskuun 2015 lopussa ja aikuisille annettavan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet joulukuun 2015 lopussa.

Utbildningsstyrelsen har inlett arbetet med att uppdatera grunderna för gymnasiets läroplan. Bakgrunden är att statsrådet den 13 november 2014 fattade beslut om de allmänna riksomfattande målen och timfördelningen för den utbildning som avses i gymnasielagen.

Utbildningsstyrelsen sammanställer grunderna för läroplanen så att läroplaner som uppgjorts enligt de nya grunderna kan tas i bruk senast 1.8. 2016. Målet är att grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för unga ska vara färdiga i slutet av september 2015 och grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna i slutet av december 2015. Utgångspunkten för arbetet med läroplansgrunderna är de grunder som för närvarande är i bruk och dessa uppdateras i enlighet med statsrådets förordning (942/2014).

Om du har åsikter om vilka förändringar som borde göras kan du svara på för dig relevanta delar av den enkät som Utbildningsstyrelsen har öppen 4 - 16 december 2014. Enketen och bakgrundsinformation hittar du på Utbildningsstyrelsens sidor

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä