Strömborgska skolan

Strömborgska skolan årskurs 1-9

Den nya Strömborgska skolan, för årskurs 1-9, inleder sin första skoldag måndagen 12.8 kl 9.00 för alla årskurser. Åk 1-6 i Näse och åk 7-9 på Lundagatan. Skoldagen avslutas kl 12.15 i åk 1-6 och klockan 13.00 i åk 7-9. Från och med tisdagen 13.8 följer vi läsordningen. Läsordningarna finns publicerade i wilma. Genom att välja ett datum under hösten på wilma får ni fram läsordningen. 

Den här pedanetsidan blir skolans nya och den uppdateras under sommaren och hösten.