Hem och Skola

Styrelse och klassföräldrar

Styrelse för läsåret 18-19:
Ordförande

Sara Tallsten tfn 050 074 1979

Vice ordförande & klassföräldraombud 
Lotta Wegelius


Sekreterare och informatör 
Terese Liitiäinen

Kassör
Charlotta Monto (inte styrelsemedlem)

Lärarrepresentant 
Susanna Backman

Medlem
Susann Träskelin
Jenny Fransman
Kjell Carlström

Eftisansvarig
Tove Munkberg 


e-post: hemochskolas@gmail.com
Facebook: Hem och Skola i Sannäs