Hem och skola

Mötesprotokoll

Info från föreningen för läsåret 2018-2019

Medlemsavgiften är som i fjol 10 €/familj och man kan delta i den gemensamma julgåvan till lärarna, handledarna och förskolelärarna genom att betala en frivillig 10 € till. Betala in på kontot
FI89 4055 0011 6566 06/Hem och Skola vid Näse skola r.f., senast 29.10. Skriv elevens/elevernas namn och klass i meddelandefältet.

Som tidigare år stöder Hem och skola klasser som vill arrangera program för att öka gemenskapen mellan föräldrar, lärare och elever i den egna klassen. Bidraget är max 100 euro och erhålls mot kvitto och en redogörelse över vad som arrangerats. Hem och skola kommer också att ansöka om stipendier för att kunna arrangera t.ex. kulturevenemang.

I och med att den nya Strömborgska skolan blir klar kommer Näse skolas Hem och skola förening att läggas ner och en ny förening för Strömborgska skolan att grundas. Under läsåret kommer vi att sammankalla till föreningsmöte med anledning av detta.

Alla föreningsmedlemmar har närvarorätt på styrelsemötena. Välkomna med och bekanta dig med vad som är på gång inom föreningen. Vill du ha mer information, till exempel protokoll från mötena så ta kontakt med sekreteraren eller ordföranden eller någon annan i vår styrelse. Nedan våra kontaktuppgifter.

Hem och skolas styrelse läsåret 2018 – 2019:

Torbjörn Karlsson torbjorn.karlsson@porvoo.fi Förskolan, ordinarie

Daniela Pyhäjärvi daniela.pyhajarvi@aalto.fi Förskolan, klassförälder

Hanna Väinölä hanna.vaino@gmail.com åk 1, ordinarie

Johanna Backman johanna.backman@op.fi åk 1, suppleant

Maria Åström miaastrom81@gmail.com åk 2, suppleant

Fredrik Kullström fredrik.kullstrom@nestejacobs.com åk 2, klassförälder

Mikaela Ahlnäs-Mäkeläinen mikaela.ahlnas-makelainen@fi.abb.com åk 2, ordinarie (viceordförande)

Heidi Niemi heidiniemi16@gmail.com åk 3, ordinarie

Ninni Kähkönen ninni.kahkonen@op.fi åk 3, suppleant

Mikaela Mattsson mikkis03@hotmail.com åk 4, ordinarie

Jan Lindholm-Vahtera janlindholm8@gmail.com åk 4, suppleant

Nina Holme nina.holme@hotmail.com åk 5, suppleant

Simon Lampenius simon@lampenius.fi åk 5, klassförälder (ordförande)

Carina Lundqvist carina.lundqvist@pp.inet.fi åk 6, ordinarie (kassör)

Christina Flykt christina.flykt@porvoo.fi åk 6, suppleant

Kasper Lindroos kasper.lindroos@gmail.com åk 6, (sekreterare)

Marika Ekholm marika.s.ekholm@porvoo.fi lärarrepresentant, ordinarie

Kenneth Holmberg kenneth.holmberg@porvoo.fi lärarrepresentant, suppleant

Hem och skola vid Näse skola r.f. har som syfte att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle och arbeta för samarbete mellan hem och skola vid Näse skola och förskolan vid Pepot daghem.