Material till läroplanen för grundläggande undervisning

Stöd för lärande och elevvård

Viktigt material gällande bedömning och utvärdering

Övergången från åk 6 till 7
Samtal om lärande Lärarstöd.docx
Mål och samtal om lärande_Elev 1-2.docx
Samtal om lärande läroämnen_Elev åk 1-2.docx
Samtal om lärande_Vårdnadshavare_kort åk1-2.docx
Samtal om lärande_Vårdnadshavare_lång_åk 1-2.docx
Mål och samtal om lärande_Elev 3-6.docx
Samtal om lärande läroämnen Elev 3-6.docx
Samtal om lärande Vårdnadshavare_kort åk 3-6.docx
Samtal om lärande_Vårdnadshavare_lång åk 3-6.docx
Mål och samtal om lärande_Elev 7-9.docx
Samtal vid övergångsskedet årskurs 2-3
Kriterier för uppförande 1-3 uppdaterad 1.6.2017.docx
Träder i kraft 1.8.2017
Kriterier för uppförande åk 4-6 uppdaterad 31.5.2017.docx
Träder i kraft 1.8.2017
Kriterier för uppförande åk 7-9
Träder i kraft 1.8.2017. Uppdaterad 5.10.2017.

Övriga planer och program