Infobladet

Information för läsåret 2021-2022

LÄSÅRETS ARBETSTIDER
Arbets- och lovdagar i de svenskspråkiga grundskolorna i Borgå stad läsåret 2021-2022

hösttermin onsdag 11.08.2021 - onsdag 22.12.2021
vårtermin måndag 10.01.2022 - lö 04.06.2022

höstlov måndag 18.10.2021 - fredag 22.10.2021
jullov torsdag 23.12.2021 - söndag 09.01.2022
sportlov måndag 21.02.2022 - fre 25.02.2022


EFTERMIDDAGSVERKSAMHET
Borgå stad koordinerar eftisverksamheten. För Kvarnbackens elever är följande kontaktuppgifter aktuella i år: 
Kvarnbackens eftis 044-5518989
Konstikas 040-4891882
Borgå stads eftiskoordinator Anne Lindholm, tfn: 0401952805


SKOLMÅLTIDER
Stadens kosthållsservice svarar för skolmaten.
Måltiderna serveras enligt en lista som finns på Borgå stads hemsida http://www.porvoo.fi/se/service/undervisning_och_utbildning och i Borgåbladet på lördagar.
Föräldrarna bör meddela hälsovårdaren om eleven på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan äta all slags mat.

MELLANMÅL
De dagar eleverna har tre lektioner före eller efter skolmåltiden kan eleverna ha ett mellanmål (t ex en smörgås eller en frukt) med sig till skolan.

SKOLSKJUTSAR
Principerna för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildnings finns på adressen borga.fi/skolskjutsar

Beställningstrafik:
Skolskjutsarnas beställningstrafik handhas detta år av Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy 
Tfn. 0400-386086

Busstrafik:
Matkahuolto har under sommaren 2019 flyttat till nya utrymmen vid torget på adressen Fredsgatan 27 B
Tfn.
040 184 6286, porvoo@matkahuolto.fi


FRÅNVARO FRÅN SKOLAN
Om en elev t.ex. på grund av sjukdom är borta från skolan bör detta meddelas så fort som möjligt, helst före kl.8.30/8.45 då skoldagen börjar. Sätt in frånvaron på Wilma, (skicka inte meddelande åt klassläraren eftersom andra lärare då inte ser frånvaroanmälan). Anmälan görs via fliken Lektionsanteckningar och Meddela om frånvaro. I wilma-appen på första sidan via "emojin". Man kan också anmäla frånvaro genom att ringa till skolans kansli, tfn. 0404801321. Före kl. 8.00 kan meddelanden lämnas på kansliets telefonsvarare eller som textmeddelande.

För frånvaro av annan orsak görs ansökan på Wilma. Klassläraren har rätt att bevilja upp till tre dagars ledighet. Längre tids ledighet beviljas av rektorn.
Eleven bör av sina lärare ta reda på vilka skoluppgifter som skall utföras p.g.a. frånvaron. Vårdnadshavaren ansvarar för att uppgifterna utförs. Om eleven/vårdnadshavaren önskar att läraren ger uppgifter att utföras under ledigheten, bör en ansökan lämnas in senast en vecka i förväg.


HEMUPPGIFTER
Största delen av skolarbetet skall göras i skolan, men vissa saker är det nödvändigt att göra hemma. Hemuppgifter kan vara uppgifter till nästa gång i olika ämnen eller något som kräver längre tid som till exempel att läsa en bok eller att förbereda sig för ett föredrag. Elever som har svårt att göra sina hem-uppgifter hemma kan få hjälp med dem i skolan. Hemuppgifter och läxor ges i allmänhet inte över lov.


UTVÄRDERING
Elever och vårdnadshavare vill förstås veta hur skolarbetet framskrider. Utvärdering av elevens skolarbete sker kontinuerligt (formativ bedömning)
Läraren för utvecklingssamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Bedömningen följer de gemensamma principerna för Borgå stad
- åk 1-3 verbal bedömning i alla skolämnen, bedömningen av uppförandet som bilaga
- åk 4-6 sifferbetyg i uppförande och i alla skolämnen


SKOLANS DAGLIGA ARBETSTIDER

Åk 1

8.15-9.00  ­­
9.00-9.45 
10.30-11.15 Mat+Rast 
11.15-12.15 
12.15-12.30 Rast 
12.30-13.15 
13.15-14.00 

Åk 2

9.00-9.45

10.00-10.45
10.45-11.30 Mat+Rast 
11.30-12.15 
12.15-12.30 Rast 
12.30-13.15 
13.15-13.30 Rast 
13.30-14.15

Åk 3

8.30-9.15
9.15-10.00
10-10.15 Rast
10.15-11.00
11.00-11.30 Mat+Rast
11.30-12.15
12.15-12.30 Rast
12.30-13.15
13.15-14.00

Åk 4

8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.15 Rast
10.15-11.00
11.00-11.45 Rast+Mat 
11.45-12.30
12.30-13.15
13.15-13.30 Rast
13.30-14.15
14.15-15.00

Åk 5

8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.15 Rast
10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-12.30 Mat+Rast 
12.30-13.15
13.15-13.30 Rast
13.30-14.15
14.15-15.00

Åk 6

8.30-9.15 
9.15-10.00
10.00-10.15 Rast
10.15-11.00
11.00-11.15 Rast 
11.15-12.00
12.00-12.30 Mat+Rast
12.30-13.15
13.15-13.30 Rast
13.30-14.15
14.15-15.00 

SPECIELLA DAGAR UNDER LÄSÅRET, se kalendern på framsidan

.

VIKARIER
En klass kan ha vikarie för kortare eller längre tid på grund av att läraren t.ex. är sjukskriven, deltar i kurser eller är frånvarande av personliga skäl. Om det är möjligt planerar läraren arbetet för vikarien. Om vikariatet blir längre än någon enstaka dag får hemmen skriftligt meddelande om detta.


UTRUSTNING FÖR GYMNASTIK OCH IDROTT
Eleven bör till idrottslektionerna ha med sig träningsdräkt eller motsvarande, lämpliga skor för gymnastik och handduk.
Vid simhallsbesök skall eleverna ha med sig simdräkt och handduk.

Om en elev är i skolan men inte kan delta i gymnastiken, t.ex. på grund av förkylning, skall vårdnadshavaren meddela om detta till läraren. Läraren ordnar då alternativt program för eleven.TELEFONER
I fall av att någon behöver få kontakt med en elev under skoltid kan man ringa skolans kansli. Eleverna skall inte använda sina telefoner under lektions- och rasttid. Eleverna kan dock under skoldagen få lov av skolans personal att använda sin egen telefon i skolarbetet eller för att nå vårdnadshavaren. Vid behov kan också skolans telefon användas.


BILAR
Vårdnadshavarna kan lämna av och avhämta sina barn på Kvarnbergsgatan eller köra in till avlämningsplatsen på Andersbergsgatan. Observera att parkering är förbjuden på avlämningsplatsen. Använd parkeringsplatsen om ni följer eller väntar på era barn.

FÖRSÄKRINGAR
Eleverna är försäkrade under skoltid och på vägen till och från skolan. Försäkringen täcker materiella skador på t.ex. klockor, telefoner, glasögon och cyklar, enbart om det är fråga om en olyckshändelse där eleven har skadat sig och fått läkarvård. Kostnader för besök hos kommunala (inte privata) läkare och tandläkare ersätts.

.

VERKSAMHET UTANFÖR SKOLAN
Lägerskolor

Studiebesök, exkursioner, teaterbesök, konserter och konstutställningar.
Borgå stads och SFSI:s idrottstävlingar.
Stafettkarneval, även förberedelser.


UNDERVISNING PÅ ANNAN PLATS
Då undervisningen sker i simhallen, på museer mm. påbörjar och avslutar eleverna skoldagen i skolan.


RASTÖVERVAKNING
Eleverna vistas under rasterna på skolgården. Under rasterna övervakas eleverna av lärare och skolgångshandledare. Lärarna ser bl.a. till att eleverna kan leka i fred och övervakar elevernas intåg när rasten är slut. Av säkerhetsskäl får eleverna inte lämna skolans område. .

ADRESSFÖRÄNDRINGAR
Alla eventuella förändringar beträffande elevens namn, adress, telefon m.m. bör så snart som möjligt korrigeras. Vårdnadshavarna kan själva göra detta på Wilma (under fliken Blanketter – Ändring av elevuppgifter). Meddela gärna kansliet om förändringen.

GLÖMDA SAKER
Föremål som upphittas i skolan bör lämnas i kansliet. Borttappade klädesplagg och saker kan återfås från kansliet, mot beskrivning.


CYKLAR
Elever som cyklar till skolan uppmanas att ställa cyklarna på cykelparkeringen. Cykelåkning rekommenderas inte i de lägsta årskurserna. Vi vill också påminna om att lagen föreskriver användningen av cykelhjälm. Cykelhjälm är obligatorisk om cykeln används under skoldagen.


SKADEGÖRELSE
Om elever skadar skolans egendom (pulpeter, fönster, väggar mm) är eleven ersättningsskyldig

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä