Hem och skola i Kullo r.f.

Om vår förening:

Skolan har en registrerad Hem och Skola förening. Föreningens styrelse sammankommer en gång per månad.

Hem och Skola i Kullo är en aktiv liten förening som jobbar för att ge eleverna en guldkant på skoltillvaron. Under året ordnar Hem och Skola olika evenemang som discon, basarer, pysselkvällar och försäljningar av olika slag. Intäkterna används bland annat till att finansiera utflykter, teaterbesök och skolans traditionella lägerskola.

Medlemsavgiften är 10€/familj/läsår

Konto:
Hem och Skola i Kullo rf
FI1440502050000196


Hem och Skolas styrelse består läsåret 2019-2020 av följande personer:

ordförande, Jerker Lindroos
viceordförande, Simon Frankenhaeuser
sekreterare, Linda Hänninen
kassör, Freddy Karlsson


Maria Nyström
Erika Lindholm
Nina Klemola
Emma Oljemark
Sebastian Holst
Mia Dillemuth-Forsström

Lärarrepresentanten i år är Anne Kukkonen