Hem och skola i Kullo r.f.

Om vår förening:

Skolan har en registrerad Hem och Skola förening. Föreningens styrelse sammankommer en gång per månad.

Hem och Skola i Kullo är en aktiv liten förening som jobbar för att ge eleverna en guldkant på skoltillvaron. Under året ordnar Hem och Skola olika evenemang som discon, basarer, pysselkvällar och försäljningar av olika slag. Intäkterna används bland annat till att finansiera utflykter, teaterbesök och skolans traditionella lägerskola.

Hem och Skolas styrelse består läsåret 2016-2017 av följande personer:

ordförande, Maria Dillemuth-Forsström
viceordförande, Linda Antell-Behm
sekreterare, Linda Hänninen
kassör, Marika Lundell


Jonas Johansson
Nina Klemola
Pernilla Johansson
Annika Sundbäck

Lärarrepresentanten i år är Susanna Backman