Regler för en trivsam skola

Ordningsregler för Borgå stads grundskolor

ORDNINGSREGLER FÖR BORGÅ STADS GRUNDSKOLOR

Ordningsreglernas syfte är att skapa förutsättningar för inlärning i en trygg och trivsam studiemiljö.

  1. Vi deltar i undervisningen, följer instruktioner och utför uppgifter samvetsgrant. 1
  2. Vi ger varandra arbetsro. 2
  3. Vi tar hand om vår egen, andras och skolans egendom och miljö 3
  4. Vi uppför oss väl, tar hänsyn till varandra och behandlar andra elever och skolans personal med respekt.4
  5. Vi motarbetar mobbning.5
  6. Vi håller oss innanför skolans område under skoldagen ifall man inte fått tillstånd att lämna det 6
  7. Vi använder inte mobiltelefoner så att de stör undervisningen eller missbrukas. 7
  8. Vi beaktar upphovsrätten när vi använder elektroniska apparater, t.ex. smarttelefoner och anger källa när vi kopierar text eller bilder. 8
  9. Vi fotograferar och filmar endast personer som har gett tillstånd till det och publicerar endast innehåll som vi har upphovsrätt och behövliga tillstånd till. 9
10. Vi har med oss och använder endast föremål eller ämnen som inte är förbjudna i lag och som inte är farliga eller till skada för egendom. Förbjudna är t.ex. alkohol, tobak, narkotika, egg- och skjutvapen

Våra regler

1. Ge arbetsro!
• under lektionen
• när du rör dig inomhus
• vänta på din tur
• markera
• lyssna till läraren

Efter två tillrättavisningar stannar eleven kvar efter skoldagen. Det så kallade fostringssamtalet är på 30 min. Båda föräldrarna kontaktas samma dag via Wilma, e-post, sms eller telefon.

2. Vi mobbar inte!
• alla får vara med
• var snäll
• låt andras saker vara
• respektera andra

Vid mindre problem reds ärendet ut i kamratmedlingsgruppen(VerSo). Ärendet dokumenteras av medlaren(äldre elev). Ett avtal görs upp och efter en vecka följer uppföljning. Föräldrarna kontaktas inte förutom vid fall av att eleven fått sjukt, om det handlar om pengar eller om egendom förstörts.

Vid eventuella allvarligare fall tas ärendet upp av ansvarspersonerna i KiVa-skola.

3. Du ansvarar själv för din skolgång!
• gör dina läxor
• ha med dina böcker
• kom i tid
• prata vårdat
• städa efter dig

Föräldrarna kontaktas samma dag via Wilma. Ogjord läxa görs hemma under samma vecka.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä