Sporttis

HINDHÅR SPORTTISKLUBB

Avsedd för 3. – 6.-klassister
Den tvåspråkiga sporttisklubben fortsätter på hösten i Hindhår idrottshall.
Klubben samlas måndagar kl. 14.30 – 15.15
Klubben startar v. 37 (11.9-9.4) Då det är olika skollov ordnas dock ingen klubbverksamhet.
Sporttisklubbarna är avsedda för de elever i klass 3-6, som inte ännu har hittat någon idrottsaktivitet att syssla med och som inte annars heller rör på sig tillräckligt (fysiskt inaktiva elever).
I klubbarna tävlar man inte och jämför sig inte heller med varandra. Deltagarna i klubbarna får också själva önska vad man skall göra.

Målsättningen med sporttisklubbarna:
- gratis, kvalitativ och trygg verksamhet för barn och unga efter skoltid
- att öka antalet barn och unga, som ur hälsosynvinkel sett rör på sig tillräckligt
- göra idrott och motion till en naturlig del av vardagen
- att deltagarna hittar sitt eget sätt att njuta av idrott och motion
- kvalitativ idrottsverksamhet för barn och unga som får specialundervisning
- motverka utslagning
Närmare information ges av ledaren för sporttisklubbarna Päivi Häkkinen, tfn 040 566 1049.
Till vardera klubben antas 15 deltagare.
Anmälningar till klubbarna senast 1.9 till paivi.hakkinen@porvoo.fi


Päivi Häkkinen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä