Hem och skola

Öppna kvällar på Hindåsa!

Under hösten 2019 kommer det att ordnas kvällar för umgänge på Hindåsa för elever i årskurs 3-6. 

Detta är ett initiativ från Kannatusyhdistys och ordnas i samarbete med Hindhår UF och Andersböle-Veckkoski UF.

Träffarna ordnas den 19.9, 23.10 och 19.11. Tidpunkten är 18-20.