Hem och skola

Aktuellt

Under våren satsar Hem och Skola i Hindhår på den understödande verksamheten. Vi i styrelsen tycker att en av våra huvudsakliga uppgifter är att erbjuda eleverna erfarenheter och upplevelser under skoldagen som skolan eventuellt på egen hand inte hade möjlighet att verkställa. 

Skolan har planerat ett teaterbesök under våren och styrelsen beslöt att finansiera såväl biljetter som transporten för alla som deltar. Skolan informerar mer om besöket så fort alla detaljer klarnar. 

Lärarna lade fram ett önskemål om understöd för inskaffning av boken Jadekanines gryta till skolan. Jadekaninens gryta är en samling sagor som lyfter upp festligheter och högtider i olika kulturer. Styrelsen har dessutom fått in tips om boken Min rätt att vara barn, en bok om lagen riktad till barn i skolåldern. Styrelsen beslöt att ersätta båda böckerna för skolan. 

För att finansiera vår verksamhet krävs det förstås en del medelinsamling. Höstens försäljning av strumpor och sockor från GreenGo inbringade kring 1300 euro till föreningen. Dessa medel har bland annat använts till att finansiera xylitolpastiller till alla elever men kommer förstås att användas till framtida projekt också. Tack till alla pigga försäljare! Vi tänkte ordna en försäljningsrunda också nu på våren. Denna gång produkter från företaget Fanimani. Mer information inom kort. Läsårets medlemsavgifter har av orsak eller annan blivit hängande i luften, medlemsavgifterna kommer att samlas in i januari och februari. Medlemsavgiften är som vanligt 10 euro per familj. 

Den traditionella föräldrafesten har styrelsen valt att skjuta upp tills vidare. Styrelsen funderar på att ordna en tillställning under hösten 2019 istället. 

Styrelsens nästa möte kommer att hållas den 14.3.2019. Kontakta gärna ordförande Carina Lundström (kontaktuppgifter i sidospalten) om du är intresserad av att delta eller har frågor angående verksamheten. 

Med varma vårhälsningar, 
_Styrelsen