Grännäs skola

Kontaktuppgifter

Grännäs skola
Grännäsvägen 6
07450 Vålax

Telefon: 040-4899569 (Pamela), 040-4899729 (lärarrum)
Telefon till köket: 040-4899847

E-post: grannas.skola@porvoo.fi
Lärarnas e-post: förnamn.efternamn@edu.porvoo.fi, förutom pamela.e.backman(at)edu.porvoo.fi

LP 2016

Den nya läroplanen träder i kraft i augusti 2016. Följ med det läroplansarbetet i Borgå på följande sidor:

https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/ku/ops-ty%C3%B6

https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/ku/ops-ty%C3%B6/ejpfogul/potufdll


Förbundet Hem och Skola har skapat ett överskådligt material för föräldrar om vad den nya läroplanen innebär. Materialet heter "Läroplanen i ett nötskal" och kan laddas ner i PDF -format på adressen: http://hemochskola.fi/material/printtryckmaterial/