Eklöfska skolans Hem och Skola förening r.f.

Välkommen till Eklöfska skolans Hem och Skola-förenings info-sida

Vad är Hem och Skola?

I Eklöfska skolan verkar Eklöfska skolans Hem och Skola förening r.f. som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Eklöfska Hem och skola har som målsättning att främja samarbetet mellan hem och skola samt att ge alla eleverna variation och uppmuntran genom skolåret. Genom att samla in medel och genom praktisk hjälp försöker Hem och skola-föreningen sätta en guldkant på tillvaron för Eklöfska skolans elever. För att kunna ha en livskraftig förening behövs det många medlemmar. En livskraftig förening är viktig med tanke på dagens utveckling, som går mot att lägga ner små skolor och koncentrera eleverna till stora komplex.

Verksamhet

För att hålla igång verksamheten och få in pengar till Hem och Skola-föreningen behövs talkokraft. Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser. Du kan engagera dig i verksamheten genom att:

- delta i föreningens årsmöte och bli styrelsemedlem
- delta i evenemang som föreningen ordnar och sprida information om dem
- komma med idéer om program och evenemang samt om hur HoS bättre ska kunna främja kontakten mellan skolan och hemmen
- betala den årliga medlemsavgiften till föreningen

Hem och Skola betalar vårutfärden, teaterbesök, inköp av idrottsredskap mm. Föreningen understöder också bl.a. deltagande i Stafettkarnevalen och Skolmusik. Hem och Skola prenumererar på tidningar till skolan och delar ut stipendier vid vårfesten.

Medelinsamling

Föreningen stöder skolan och olika elevevenemang genom att samla in medel för verksamheten på varierande sätt. Ekonomin bygger på medlemsavgiften till föreningen och lotteriet, som ordnas en gång per året. Dessutom samlas frivilliga avgifter in vid olika evenemang. Föreningen söker även understöd från olika stiftelser och fonder.

Styrelsen

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar i årsmötet som hålls varje år i september. Du får viktig information om verksamheten och möjlighet att påverka den. Styrelsemedlemmarna väljs för ett år i gången, klassföräldrarna är klassrepresentanter i styrelsen.

Styrelsen sammanträder 3-4 gånger per läsår. Då planeras bl.a. olika evenemang. Ju fler som ställer upp, desto mindre arbetsbörda. Genom att vara styrelsemedlem lär man känna andra föräldrar och får en bättre insikt i skolans verksamhet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä