Skolmat

Skolmat

 

Skolmaten är avgiftsfri. Den serveras dagligen normalt mellan kl. 11.00 och 12.30. De studerande äter i vanliga fall i någon av de två matturerna, kl. 11.00 -11.35 eller 11.55-12.25, enligt det schema som gäller för varje period. Vid avvikande lektionsschema t.ex. under provveckan förskjuts även matturerna i någon mån. Det är inte tillåtet att äta under vanlig rast.

I skolan tillreds vegetarisk mat samt specialdiet för dem som behöver sådan.
Studerande som är i behov av allergidiet bör kontakta skolans hälsovårdare, som i sin tur kontaktar stadens kostservice.
Studerande som har vegetarisk diet eller etisk diet vänder sig direkt till skolans lunchkök då läsåret inleds.

Matsedel