Läs-, skriv- och studietips

På den här sidan hittar du...

sådant material som du har nytta av i dina studier vid Borgå Gymnasium. Här finns allt från modeller som hjälper dig förstå uppgifter och skriva texter, till modeller som hjälper dig lära dig, -det vill säga förstå och komma ihåg - sådant som du behöver kunna för att klara av kursprov och andra uppgifter.