Studier

Vad betyder...

Kursbricka
I kursbrickan hittas alla kurser som ges under ett läsår. Det finns 5 perioder och varje period har 7 positioner. Längs med varje position ser man de kurser som går samtidigt under den lektionstid som är bestämd för positionen. I den 8. positionen finns kurser som inte är schemalagda och ordnas utanför den vanliga dagsscheman.

Positionsläsordning
I positionsläsordningen finns veckodagar och lektionstider utsatta. Varje vecka innehåller tre lektioner per position. På onsdag har vi en längre skoldag med fem lektioner. Skoldagen pågår till kl.15.55.

Dagsschema
I dagsscheman ser man när lektionerna börjar och slutar, samt när matrasterna inträffar och vi har samling eller grupphandledningstimmen.
Lektionstiderna är följande:
Lektion 1: 8.15-9.30
Lektion 2: 9.45-11.00
Lektion 3: 11.10-12.55 (lunchpaus kl. 11.55-12.30) eller lunch kl. 11.00-11.35, därefter lektion kl. 11.35-12.50. OBS! Pga Coronasituationen ändras matturerna fr.o.m 12.8. 2020 tillsvidare. Följ med nya anvisningar som ges i skolan!
Lektion 4: 13.10-14.25 (tisdagar hålls samling/grupphandledning kl. 13.00-13.20; lektionen hålls kl. 13.25-14.40. Ibland kan skoldagaen förlängas en del p.g.a. behov av längre samlingstid)
Lektion 5: 14.40-15.55 (onsdagar)

Samling/gruppphandledning
Varje tisdag kl. 13.00-13.20 hålls antingen en samling i festsalen eller grupphandledning för varje basgrupp. Samlingen/grupphandledningen är obligatorisk för alla studerande. På informationstv:n framgår det vilkendera som gäller för den pågående veckans tisdag.

Provvecka
Varje period slutar med en provvecka. Under provveckan skriver man slutprov i de ämnen som man har haft under perioden. Det finns 7 provdagar utsatta. Vilket prov som skrivs när finns utsatta i studerandens schema i WILMA. Provtiden är i allmänhet från kl.9.00-12.00. Klockan 12.30-13.15 ges en provförberedande lektion i det ämne som man skriver påföljande dag. Det förekommer ingen annan undervisning under provveckan.

Studieguide
I studieguiden kan man läsa om kursernas innehåll, vilka eventuella förkunskaper som behövs för kurserna och i vilken ordningsföljd man kan läsa dem. Studieguiden finns i elektronisk format och hittas på hemsidan.

Omtagning och tentamen
Omtagning: En studerande som har fått underkänt vitsord i en kurs har rätt att delta en gång i omtagningsprov. Om man blir underkänd i omtagningsförhöret och vill höja kursvitsordet bör man gå om hela kursen.
Tentamen: Vissa kurser kan även tenteras, läsas in på egen hand. Om man önskar få tentera en kurs bör man kontakta ifrågavarande ämneslärare. Ifall kursen tenteras gör man upp ett tentamenskontrakt med läraren. Kurs som avlagts genom tentamen bör vara godkänd för att kunna räknas som prestation. För vidare info: se under fliken "studievardag- studera på egen hand"

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä