Info för 9:or gällande datoranskaffning

Meddelande gällande datoranvändning i studier och i studentexamen

Till nya studerande i Borgå Gymnasium

Meddelande gällande datoranvändning i studierna och i studentexamen

Digitaliseringen av studentexamen har slutförts, vilket betyder att alla studentprov skrivs digitalt. Därför är det viktigt att studerandena tränas i att använda elektronisk apparatur under hela gymnasietiden. De som inleder sina studier hösten 2020 måste genast från början börja förbereda sig för de nya arbetssätten med tanke på studentproven, men också med tanke på studierna i och efter gymnasiet .

Vi rekommenderar att nya gymnasiestuderande har en relativt ny bärbar (högst 2-3 år gammal) dator då studierna inleds. Om man redan har en egen bärbar dator kan den användas bara den uppfyller de minimikrav som studentexamensnämnden fastställt. Viktig länk vid anskaffning av dator: https://www.abitti.fi/sv/anvisningar/abitti-kompatibla-datorer/

Pekplattor, som är lätta och snabba, får användas i undervisningen men de kan inte användas i digitala prov. Därför rekommenderar vi dator framom t.ex. pekplatta.

Minimikraven för en bärbar dator finns på studentexamensnämndens hemsidor, på adressen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/allmaenna-foereskrifter-och-anvisningar ( Se Anvisning gällande examinandens dator (bilaga 2))

De främsta kraven är:

 • 64-bitars x86-processor. Den rekommenderade klockfrekvensen i en enkärnig processor är 2 GHz eller mer.
 • Rekommenderat internminne (RAM) minst 4 GB
 • Möjlighet att starta upp operativsystemet från ett USB3-minne
 • Datorn skall ha ett fungerande batteri ifall av elavbrott
 • Både trådlös (WiFi) och fast (Ethernet) nätanslutningsmöjlighet
 • Datorskärmen ska ha en upplösning på minst 1360x768. Skärmens storlek ska vara under 18 tum.
 • Möjlighet att koppla till hörlurar och mikrofon, antingen via USB-anslutning eller via 3,5 mm:s kontakt
 • Eventuella extra tillbehör som t.ex. tangentbord och mus måste vara trådförsedda. Tillbehör som använder Bluetooth eller annan trådlös förbindelse är förbjudna i studentprov.

Var och en får själv bestämma hur effektiv dator man vill ha. Det viktigaste är att den bärbara datorn uppfyller de tekniska minimikraven.

Från skolans sida rekommenderar vi:

 • En dator med bra batteri (som håller minst 6 timmar)
 • En snabbstartande dator
 • För extern tilläggsutrustning minst 2 (3) USB-anslutningar för startsticka och hörlurar (mus)
 • Windows operativsystem
 • Alla studerande ska dessutom ha med sig en USB-minnesticka med minimistorleken 8 GB

Vi rekommenderar att ni testar startandet av Abitti med datorn i affären före köpet.
Se anvisningar: https://www.abitti.fi/sv/anvisningar/abitti-kompatibla-datorer/ (Samma länk som tidigare.)