Frånvaro från skolarbetet

En sammanfattning av vår skolas praxis:

Anmälan om akut sjukdom (och akut läkartid) under normala skolveckor (inte provveckor):

 • Vårdnadshavaren kan göra anmälan i lektionsanteckningarna i Wilma, antingen dagen före eller senast kl. 12.00 den aktuella dagen

  ELLER ringa till skolans kansli, tel. 0400-847778 (telefonsvarare finns)

  Om du insjuknar under skoldagen ska du anmäla dig sjuk till en lärare i lärarrummet

Ansökan om övrig ledighet:

 • All övrig frånvaro skall ansökas om i god tid (senast två dagar före) genom att fylla i ansökningsblanketten på Wilma (under fliken Ansökningar och beslut)
 • Den totala frånvaron per kurs är begränsad till 3 lektioner (undantag långvarig sjukdom).
 • För privat ledighet (t.ex. resor) beviljas högst fem skoldagar under läsåret (ansökan i mycket god tid)
 • Sjukdom under provvecka bestyrks med intyg av skolhälsovårdare eller läkare och ger rätt att göra om prov
 • Privat ledighet (t.ex. för semesterresa) under provvecka beviljas inte och ger inte rätt till omtagning av prov.
 • Myndiga studerande har rätt att själva ansöka om ledighet men måste alltid bestyrka sin frånvaro med ett intyg. Vårdnadshavaren kan fortsättningsvis göra frånvaroansökan, vilket inte kräver intyg.