Frånvaro från skolarbetet

En sammanfattning av vår skolas praxis:

Anmälan om akut sjukdom (och akut läkartid) under normala skolveckor (inte provveckor):

 • Vårdnadshavaren kan göra anmälan i lektionsanteckningarna i Wilma, antingen dagen före eller senast kl. 12.00 den aktuella dagen

  ELLER ringa till skolans kansli, tel. 0400-847778 (telefonsvarare finns)

  Om du insjuknar under skoldagen ska du anmäla dig sjuk till en lärare i lärarrummet

Ansökan om övrig ledighet:

 • All övrig frånvaro skall ansökas om i god tid (senast två dagar före) genom att fylla i ansökningsblanketten på Wilma (under fliken Ansökningar och beslut)
 • Den totala frånvaron per kurs är begränsad till 3 lektioner (undantag långvarig sjukdom). UNDER CORONATIDEN gäller undantaget också väntan på svar från coronatest och obligatorisk isolering eller karantän (testat positivt eller utsatts för smitta)
 • För privat ledighet (t.ex. resor) beviljas högst fem skoldagar under läsåret (ansökan i mycket god tid)
 • Sjukdom under provvecka bestyrks med intyg av skolhälsovårdare eller läkare och ger rätt att göra om prov
 • Privat ledighet (t.ex. för semesterresa) under provvecka beviljas inte och ger inte rätt till omtagning av prov.
 • Myndiga studerande har rätt att själva ansöka om ledighet men måste alltid bestyrka sin frånvaro med ett intyg. Vårdnadshavaren kan fortsättningsvis göra frånvaroansökan, vilket inte kräver intyg.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä