Abi-info

Bra att veta!

Praktiska anvisningar
- Om du blir sjuk inför ett skrivningstillfälle bör du ringa rektor (040-7488664). Ifall du inte orkar komma till skolan kan du eventuellt skriva hemma. För detta behövs dock ett läkarintyg och en kustodierande lärare

- Kom i god tid till skolan före provets början. Proven börjar alltid kl. 09.00 men skribenterna tas in i salen från kl. 8.15!

- Du sätter pennor, gummin, linjaler och andra skrivdon samt det du tagit med dig att äta och dricka synligt i en korg. Mat och dryck skall vara  i  förpackningar/omslag som saknar text. Undvik reklampennor med text på främmande språk vid språkproven. Näsdukar finns i skrivsalen. Förse dig med egen klocka och reservbatterier till din fickräknare!

- Rektor eller biträdande rektor anvisar dig din sittplats i skrivsalen. Efter att du kommit till din plats har du inte rätt att prata med dina grannar eller avlägsna dig från din plats utan lov.

- Inga egna papper får tas med. Observera att inga papper får föras ut ur salen.

- Ditt namn och examinandnummer bör finnas på alla de papper som du använt. Namnet skrivs som namnteckning och i förtydligad text.

- Prov får inlämnas tidigast kl. 12.00. Normal provtid är sex timmar. Skriver man två korta (B-) språk har man åtta timmar på sig. Observera

att det inte får bli köbildning vid inlämnande av provstickor. Protokollförande lärare (sitter på PLATS 1) prickar av en skribent åt gången.

- Vänta tills föregående skribent blivit avprickad innan du lämnar din plats för att lämna upp provet! Lämna ditt nummerkort till

protokollförande lärare för att undvika förväxling mellan skribenterna. Före provet inleds får du anvisningar om hur du skall lämna in provet.

- Om du behöver fler konceptpapper bör du sträcka upp handen och vänta på att kustodierande lärare kommer fram till din plats.

- Om du önskar besöka toaletten sätter du på skärmsläckaren och markerar med gul lapp och väntar på klartecken av övervakande lärare.

-  Mobiltelefoner, smartklockor eller annan elektronisk utrustning får inte medtas till skrivsalen. Du kan lämna mobiltelefonen t.ex. i skolans kansli eller i en korg utanför skrivsalen

- Kom ihåg att de gällande förordningarna om fusk är mycket stränga. Detta gäller också försök till fusk. Kontroll av toaletterna görs regelbundet i samband med toalettbesök.

Ifall en skribent ertappas för att ha brutit mot reglerna avstängs han från alla prov under den aktuella skrivningsomgången.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä