Borgå Gymnasium

PROVDAGARNA för höstens studentskrivningar har ändrats

Provdagarna för höstens studentexamen har förändrats för realprovsdagarna och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs.
Syftet med förändringen är att säkerställa att höstens studentskrivningar kan ordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter.

Den uppdaterade tidtabellen för höstens examen finns under fliken ABI-info.