Materiaalipankki

YLEISTÄ

Tältä sivulta löydät linkkejä
- tulostettavaan materiaaliin luokan seinille
- muiden kuntien luomaan valmiiseen materiaaliin
- hyödyllisiin nettimateriaaleihin (esim. laulut ja opetusvideot)
- vertaistukiryhmiin
sekä
- leikkejä, jotka sopivat useamman kuin yhden sanastoaihepiirin opetteluun.

HUOMAA, että Materiaalipankin sisältö löytyy aihepiireittäin tämän sivun alla olevista välilehdistä.

Linkkejä hyödyllisiin sovelluksiin sekä nettimateriaaliin

LAULUJA:
SuperSimpleSongs
Kokoelma lastenlauluja ja lastenloruja yksinkertaistetuissa muodossa. Moneen lauluun liittyy myös sanastokortit/muuta materiaalia. 
Youtube
Youtubesta löydät hakusanalla ESL (English as a second language) + tarkempi hakusana kuten numbers paljon yksinkertaisia lauluja ja opetusvideoita, jotka on tehty kieltenopetukseen. Seuraavat Youtube-kanavat tarjoavat erityisen hyviä lauluja opetuskäyttöön: CoComelon, EnglishSingSing, The Singing Walrus, LearnEnglish Kids
The Kiboomers
Dream English
WOW English TV

MUUTA:
Maple Leaf Learning

Paljon erilaista opetusmateriaalia ESL-luokkiin. Osa materiaalista sopii myös hyvin meidän alkuopetukseemme.

Pikku kakkosen kommunikaatiokortit
Yksinkertaiset, valmiit kuvakortit. Esim. värejä, eläimiä jne. 

Starfall
Sivuilta löytyy paljon materiaalia niin esikouluikäisille kuin koululaisille.

GoNoodle
GoNoodle tarjoaa erilaisia aktiviitteja esim. tanssin ja muunlaisen liikkumisen parissa englannissa. Sivulle täytyy rekisteröityä, mutta sisältö on muutoin ilmaista. Luokalle luodaan oma profiili ja profiilin maskotti kasvaa jokaisen aktiviteetin jälkeen. Aktiviteetit eivät pääsääntöisesti vaadi kielen syvällistä ymmärtämistä vaan oppilas tekee/toistaa näkemänsä asian ja samalla oppii hyödyllistä sanasto. Toimii myös erinomaisena taukojumppana levottomiin hetkiin.

Quizizz

Kahoot
Quizlet
Kaikki edellä mainitut ovat kielen opetteluun suunniteltuja ilmaisia sovelluksia. Sovellusten käyttö vaatii kirjoitetun kielen ymmärtämistä

Chirp.qr

Ipadeille ladattuva yksinkertainen sovellus, jolla oppilas voi helposti äänittää omaa puhettaan ja kuunnella sitä. Puheen äänitys alkaa ja loppuu painamalla linnun kuvaa. Tämän jälkeen puheen voi tallentaa QR-koodi muotoon.

https://en.islcollective.com/ 
Sivustolla TODELLA paljon ilmaisia tulostettavia materiaaleja (flashcards, memory games....) kaiken ikäisten opetukseen.

ENGLANNINKIELISIÄ KIRJOJA jotka sopivat jo alkuopetukseen: 
Oh no, George! - Chris Haughton (ja muut Haughtonin kirjat) 
The Very Hungry Caterpillar - Eric Carle 
Lost and Found - Oliver Jeffers (ja muut Jeffersin kirjat) 
The Foot Book - Dr.Seuss (ja muut Dr.Seussin kirjat, löytyy Porvoon kirjastosta)
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See - Bill Martin Jr. 
There's a Monster in Your Book - Tom Fletcher (ja muut saman sarjan kirjat) 
All the World - Liz Garton Scanlon (löytyy Porvoon kirjastosta) 
Colour Me Happy - Shen Raddie, Ben Cort 
Dear Zoo - Rod Campbell 
The Tiger Who Came to Tea - Judith Kerr

Leikkejä, jotka toimivat kaikkien aihepiirien sanastojen harjoitteluun

Tunnista!
Opettaja luettelee erilaisia sanoja, esimerkiksi numeroita ja värejä. Kun oppilas kuulee värin, hänen on hypättävä. Kun oppilas puolestaan kuulee numeron, hänen on mentävä kyykkyyn. Opettaja voi ottaa sanoja useammasta eri aiheesta, myös sellaisia, joita oppilas ei ole kuullut. Tarkoitus on harjoitella tunnistamaan tietyt sanast puheesta. Liikkeet voi päättää itse.

Kuulustele
Parit kuulustelevat toisiltaan vuorotellen juuri harjoiteltuja sanoja joko suomesta englantiin tai englannista suomeen. Kuvakortit auttavat muistavat, mitä sanoja on harjoiteltu.

High five!
Parit kuulustelevat toisiltaan harjoiteltuja sanoja. Jokaisen oikean vastauksen jälkeen heitetään ylävitoset. Vaihtoehtoisesti oppilaat muodostavat pareittain joukkueet. Opettaja kuulustelee sanoja suomesta englantiin tai toisin päin. Pari miettii ensn yhdessä kuiskaten ja kun he ovat varmoja vastauksestaan nostavat käden ylös. Jos vastaus on oikein, heitetään ylävitoset. Muut joukkueet saavat myös heittää ylävitoset, jos he olisivat vastanneet samoin.

Läpsy
Kuulustellaan sanoja parilta. Jokaisen oikean vastauksen jälkeen oppilas saa läpsyttää pöytää. Voidaan kilpailla siitä kumpi saa enemmän läpsyjä. Toinen vaihtoehto leikille on, että opettaja luettelee sanoja. Se, joka parista on nopeampi vastaamaan, saa läpsyttää pöytää kerran.

Ajatustenlukija

Pari ajattelee jotakin harjoiteltua sanaa. Toinen arvaa, mitä hän ajattelee. Vaatii rehellisyyttä pelaajilta: on hyvä painottaa, ettei sanaasaa muuttaa kesken kaiken.

KIM-leikki
Dokumenttikameralle asetetaan kuvia tai sanoja. Oppilaille annetaan esim. 30 sekuntia katsoa kuva/sanoja. Tämän jälkeen opettaja poistaa yhden ja oppilaiden täytyy miettiä, mikä kuva/sana puuttuu.

Read my lips
Työskennellään pareittain. Toinen oppilas muodostaa huulillaan sanan ja toinen oppilas yrittää lukea sen huulilta.

Pantomiimi
Pari esittää sanaa pantomiiminä, toinen arvaa, mistä sanasta on kyse.

Pictionary
Pari piirtää sanan vihkoon ja toinen arvaa, mikä sana on englanniksi.

Touch
Opettaja laittaa kuvia/sanoja ympäri luokkaa. Opettaja sanoo sanan englanniksi ja oppilailen tulee mennä kyseisen kuvan/sana luo ja koskettaa/osoittaa sitä.

Hedelmäsalaatti
Oppilaat istuvat piirissä. Opettaja antaa kullekin oppilaalle sanan. Sanoja voi ryhmälle olla kolme tai enemmän (kuten blue, red, yellow). Jokaisella sanalla täytyy olla vähintään kolme edustajaa. Kun oppilas kuulee oman sanansa, hän nousee ylös ja etsii uuden istumapaikan. Ilman istumapaikkaa jäänyt jää keskelle ja saa sanoa annetuista sanoista yhden, jolloin taas sen sanan edustajat nousevat ylös ja etsivät uuden istumapaikan. Keskellä olevan voi myös sanoa "Fruit salad", jolloin kaikki oppilaat nousevat ylös. Voidaan pelata yksinkertaisempana versiona niin, että opettaja sanoo sanan ja oppilaat vain liikkuvat,

Orkesteri
Opettaja jakaa oppilaat esim. neljään ryhmään ja antaa heille numeron sekä esimerkiksi eläimen/äänen seuraavalla tavalla: esim. 1 = kissa / hello, 2 = hevonen / Good morning, 3 = lehmä / Goodbye, 4 = koira / Hi!. Opettaja sanoo numeron ja sen kuullessaan sen ryhmän jäsenet ääntelevät tai tervehtivät. Opettaja voi myös sanoa Orkesteri, jolloin kaikki tervehtivät yhteen ääneen.


What's in the box?
Opettaja laittaa rasiaan tai liinan alle esineen. Oppilas saa tunnustella ja arvata, mistä on kyse sanomalla sanan englanniksi. Huom! Toimii myös esimerkiksi leikkaamalla numeroita paperista. Oppilas tunnustelee, mikä numero on kyseessä. Leikkiin ei siis tarvita välttämättä varsinaisia esineitä.

SpongeBob
Oppilaat jaetaan pareihin tai ryhmiin. Opettaja sanoo ryhmälle sanan englanniksi. Jos vastaus on oikein, saa pari/ryhmä heittää taulua märällä tauluseinällä. Voidaan lisätä halutessa tauluun numerotaulukko, jolla he parina/ryhmänä keräävät itselleen osumista pisteitä. Eniten pisteitä saanut pari/ryhmä voittaa.

Piirrä/kirjoita selkään
Piirrä parin selkään. Pari arvaa sanomalla sanan englanniksi ääneen.

Point
Parilla on edessään paljon kuvakortteja. Toinen antaa käskyn sanomalla “Point to blue” tai “Point to the dog”. Pari osoittaa.

Juoksevat sanat
Sopii monen eri aihepiirin sanojen harjoitteluun isossa tilassa, esim. ulkona tai liikuntasalissa. Sovitaan, missä kunkin aihepiirin sanojen koti on. Kun opettaja sanoo sen aihepiirin sanan, oppilaiden täytyy juosta oikeaan paikkaan ja mahdollisesti vaikka esittää asiaa.

Kyllä vai ei?
Opettaja tai oppilas näyttää kuvakorttia ja sanoo väittämiä. Esim. orange, a pencil, a dog. Jos sana esittää kuvaa, oppilaat sanovat Yes. Jos kuva ei esitä sanaa, oppilaat vastaavat No.

Mikä olen?/Mitä osaan tehdä?
Yksi oppilas tulee luokan eteen. Opettaja näyttää muille oppilaille kuvakorttia. Muut oppilaat alkavat näytellä kuvassa olevaa asiaa. Kun luokan edessä oleva arvaa, mistä on kyse, hän sanoo sanan ja alkaa itse näyttelemään.

Vettä kengässä
Opettaja jakaa oppilaat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä jää luokkaan ja toinen siirtyy luokan ulkopuolelle. Molemmille ryhmille jaetaan samat kuvakortit. Toinen parista on siis luokassa ja toinen ulkopuolella: tehtävä on etsiä henkilö, jolla on sama kortti. Jokainen oppilas luokan ulkopuolelta tulee vuorollaan sisälle ja kysyy valitsemaltaan kahdelta oppilaalta “Do you like…?”. Jos oppilaalla on kortissa kysyjän sanoma sana, hän vastaa kyllä. Kysyjä jää tällöin parin viereen. Jos vastataan ei, kysyjä menee takaisin ulos odottamaan seuraavaa vuoroaan. Peli jatkuu niin kauan, että kaikki ovat löytäneen parinsa

My Picture Dictionary
Oppilas saa vihkon, jonne hän piirtää vapaa-ajalla tai luokassa oppimiaan sanoja. Sanaa ei siis tarvitse kirjoittaa vaan siitä piirretään kuva ja näytetään se opelle. Esimerkiksi 3 uudesta sanasta saa tarran vihkoon. Voidaan myöhemmin lisätä mukaan kirjoittaminen ylöspäin eriyttävänä toimena.

Huijauspeli
Parilla on kuvia edessään. Toinen parista valitsee kuva ja osoittaa sitä: oppilas saa valita, sanooko hän kuvasta oikean sanan vai yrittääkö huijata paria sanomalla väärän sanan. Parin täytyy olla tarkkana ja vastata Yes tai No sen mukaan, onko sana oikein vai ei.

Kyykkyleikki
Kerrataan tietyn aihepiirin sanastoa, esimerkiksi vaatesanoja. Jos ope sanoo jonkin vaatteen, mene kyykkyyn. Jos sana ei liity vaatteisiin, ei tehdä mitään.