Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun esittely


student ipad.jpgPorin kaupungin perusopetuksessa käynnistetään syksystä 2015 lähtien virtuaalikouluhanke (Rajattoman koulu) opetuksen pedagogiikan kehittämiseksi ja opetusmenetelmien nykyaikaistamiseksi uuden opetussuunnitelman hengessä. Hankkeessa Porin kaupunki lähtee kehittämään uudenlaista mallia teknologian tehokkaampaan opetuskäyttöön.Perusajatukset:

  • Rajattoman koulu on pilottikoulu, jonka tavoitteena on edistää ennakkoluulottomasti uusien opetusmenetelmien käyttöönottoa osana opetusta
  • Rajattoman otetaan mukaan noin 10-15 opettajaa eri kouluista. Hallinnollisesti opettajat ovat edelleen omien koulujensa opettajia, mutta virtuaalikoulu tarjoaa heille opetusta tiiviisti kehittävän yhteisön tuen ja hyvät resurssit opetustyön järjestämiseen. Koulun toimintaa johtaa virtuaalikoulun rehtori.
  • Hankkeen avulla pyritään tukemaan niitä opettajia, jotka ovat kiinnostuneita uusien opetusmenetelmien kehittämisestä ja valmiita kohtaamaan uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä haasteita.


Tavoitteena on luoda entistä laajemmalle opettajajoukolle mahdollisuudet teknologian laajempaan ja syvällisempään hyödyntämiseen omassa opetuksessaan. Lisäksi tavoitteena on luoda teknologian hyödyntämiseen malli, jota voidaan hyödyntää myös muualla. Hankkeessa ovat mukana Porin kaupungin sivistyskeskus, Porin kaupungin tietohallinto, elinkeinoyhtiö Prizztech, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.

Mukaan lähteville opettajille tarjoutuu erinomainen mahdollisuus kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja opetustaan. Erityisesti tuetaan opettajien pedagogista osaamista ja opettajille annetaan mahdollisuuksia osallistua kiinnostavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen omista lähtökohdistaan käsin. Oppimisympäristöt nykyaikaistetaan teknologisilta edellytyksiltään opettajien omien toiveiden pohjalta. Opettajien käytössä tulee olemaan nykyaikainen ja monipuolinen opetusteknologia, riittävä ja toimiva laiteympäristö sekä sosiaalinen verkosto tukemassa teknologian hyödyntämistä. Lisäksi opettajille tarjotaan mahdollisuuksia yhteistyöhön eri koulujen, kouluasteiden sekä yritysten kanssa.