Sähköiset oppimisalustat/Porin sivistyskeskus

Porin kaupungin kouluissa käytössä olevat sähköiset oppimisalustat

Sähköiset oppimisalustat ovat Internetissä toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat koulutyöhön sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa. Oppimisalustoilla on iso rooli myös oppimateriaalin jakamisessa, sillä osa koulun käyttämistä oppikirjoista löytyy pelkästään sähköisessä muodossa ja niiden lukeminen ja tehtävien tekeminen onnistuu vain liittymällä kyseiseen palveluun.

Palvelun nimi Palvelun sisältämät työkalut Tietoa palvelusta
Wilma Kodin ja koulun välinen viestiminen
Oppilaan ja opettajan välinen viestiminen
Oppilaiden arviointi
Rekisteriseloste/Primus/Porin kaupunki (Henkilötietolaki 523/1999 10§)
Google G Suite for Education Chromebook
Pedagoginen käyttö
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Sähköposti
G Suite for Education / edupori.fi -tietojärjestelmän rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999 10§)
Office365 Windows-koneet
Pedagoginen käyttö
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Sähköposti
Peda.net Sähköiset oppikirjat+tehtävät
Koulujen kotisivut
Peda.net rekisteriseloste