Sähköiset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit

Sähköiset palvelut ja oppimisympäristöt

Sähköiset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit ovat Internetissä toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa.

Porin peruskouluissa on käytössä seuraavat sähköiset palvelut ja oppimisympäristöt:

Palvelun nimi

Palvelun sisältämät työkalut

Wilma

Kodin ja koulun välinen viestiminen
Oppilaan ja opettajan välinen viestiminen
Oppilaiden arviointi
Lukujärjestykset
Opetuksen järjestäjä tarjoaa tunnuksen


Rekisteriseloste/Primus/Porin kaupunki (Henkilötietolaki 523/1999 10§)

Google Suite for Education (GSuite)

Sähköposti
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Projektityökalut
Opetuksen järjestäjä tarjoaa tunnuksen

G Suite for Education / edupori.fi -tietojärjestelmän rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999 10§)

Office365

Sähköposti
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Projektityökalut
Opetuksen järjestäjä tarjoaa tunnuksen


Peda.net

Sähköiset oppikirjat ja tehtävät
Sähköiset kokeet
Projektityökalut
Koulujen kotisivut
Opetuksen järjestäjä ei tarjoa tunnusta - tunnus tehdään itse

Peda.net rekisteriseloste


Näiden lisäksi kouluilla on käytössä sähköisiä oppikirjoja, joihin yleensä tarvitaan erilliset tunnukset. Sähköisten oppikirjojen käyttö vaihtelee oppiaineittain. Porin kaupungissa yleisimmin käytössä olevat sähköiset oppikirjasarjat ovat:

E-Oppi

Otava

SanomaPro

Tabletkoulu