Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa: infoa huoltajille

Oppiminen sähköistyy: infoa huoltajille

8720604364_85c5931a14_b.jpg

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on nykypäivänä tärkeä kansalaistaito. Porin peruskouluissa halutaan turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. Tämän takia kaupunki teki heinäkuussa 2016 päätöksen ottaa henkilökohtaiset laitteet opetuskäyttöön perusopetuksen 4.-9.-luokkalaisilla asteittain syksystä 2017 alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tänä syksynä (2017) 4. ja 7. luokalle menevät oppilaat saavat koulusta oman henkilökohtaisen Chromebook-tietokoneen. Seuraavana syksynä (2018) henkilökohtaiset laitteet jaetaan seuraavalle ryhmälle, uusille 4. ja 7.-luokkalaisille. Syksyllä 2019 jokaisella Porin kaupungin 4.-9.-luokkalaisella on opetuskäytössä oma henkilökohtainen tietokone.

Ensimmäiset oppilasryhmät pääsivät kokeilemaan henkilökohtaisia tietokoneita jo neljä vuotta sitten. Kokemukset ovat olleet hyviä.

- Kouluissa on ollut hyvä tekemisen meininki. Luokissa on huomattu, että tietokone on mitä mainioin apuväline, kertoo Porin virtuaalikoulun rehtori Teemu Heino.