Antidoping

Puhtaasti paras

Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista elimistölle vierain keinoin, kuten lääkkeitä käyttämällä. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta se voi myös aiheuttaa vakavia vahinkoja urheilijan terveydelle.

Dopingin käyttö on urheilun hengen vastaista.

URHEILIJOIDEN SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTYÖHÖN

Maailman Antidopingtoimisto WADA:n Maailman antidopingsäännöstö yhtenäistää dopingrikkomusten määrittelyn ja niistä määrättävät seuraamukset maailmanlaajuisesti. Urheilijat Suomessa ovat velvollisia noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n http://www.antidoping.fi WADA:n säännöstön pohjalta laatimaa Suomen antidopingsäännöstöä, lajiliiton ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä olympiakisoissa Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Paralympialaisissa noudatetaan Kansainvälisen Paralympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT URHEILUSSA

ADT toimittaa kerran vuodessa Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisun, joka perustuu WADA julkaisemaan kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon. Joissakin lajeissa kansainvälisen lajiliiton kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo voi poiketa WADA:n luettelosta.

Urheilijan on varmistettava, että hänellä on lajikohtainen ajan tasalla oleva tieto kielletyistä aineista ja menetelmistä. ADT:n julkaisun voi tilata ADT:n toimistolta, ja lisäksi päivitetty luettelo on

ADT:n internetsivuilla osoitteessa http://www.antidoping.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1

Luettelo ei sisällä kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita. Tarvittaessa urheilijan tulee ottaa yhteyttä ADT:n toimistoon. Ravintolisät ovat elintarvikkeita, jotka muistuttavat ulkonäöltään ja käyttötavaltaan lääkkeitä. Urheilijan ei tulisi käyttää mihinkään tarkoitukseen ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta. Myyjältä tai maahantuojalta kannattaa pyytää kirjallinen todistus siitä, etteivät heidän tuotteensa sisällä kiellettyjä aineita. Tällöinkin on syytä muistaa, että urheilija itse on vastuussa tuotteen käytöstä ja mahdollisesta positiivisesta testituloksesta.

ERIVAPAUS URHEILIJAN LÄÄKITYKSESSÄ

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. ADT voi myöntää erivapauden kaikille Suomen antidopingsäännöstön piiriin kuuluville urheilijoille. Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto.

DOPINVALVONNAN PIIRIIN KUULUVAT URHEILIJAT

Suomen antidopingsäännöstön perusteella ADT:lla on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat urheilujärjestöjen tai muiden yhteisöjen säännöstöjen perusteella tai sopimuksella sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Periaatteessa kaikki, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan ovat dopingvalvonnan piirissä. Pääasiassa testaustoiminta keskittyy eri lajien huippu-urheilijoihin.

Testauspooli on antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu. Testauspoolin tarkoituksena on varmistaa, että siihen nimettyjen huippu-urheilijoiden ajantasaiset yhteys- ja olinpaikkatiedot ovat antidopingorganisaation tiedossa. Tämä tekee mahdolliseksi tehokkaan ja tarkkaan ajoitetun dopingtestauksen ilman ennakkoilmoitusta. Urheilija voi kuulua testauspooliin kansallisen antidopingorganisaation (Suomessa ADT) ja/tai kansainvälisen lajiliiton nimeämänä. ADT tiedottaa urheilijoille aina kirjallisesti heidän kuulumisestaan testauspooliin sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja mahdollisten laiminlyöntien seuraamuksista.

PUHTAASTI PARAS – OTA KANTAA PUHTAAN URHEILUN PUOLESTA

Puhtaasti paras -ohjelma edistää puhdasta urheilua. Ohjelma kunnioittaa puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. ADT ja Fazer haluavat nostaa valokeilaan ne urheilijat, jotka urheilevat eettisesti: lajiaan, kilpakumppaneitaan ja itseään kunnioittaen.

Nyt jokainen urheilija tukihenkilöineen voi ottaa kantaa puhtaan urheilun puolesta allekirjoittamalla vetoomuksen puhtaan ja reilun urheilun puolesta osoitteessa: www.puhtaastiparas.fi. Voit olla tekemässä historiaa: tavoitteena on kerätä maailman suurin vetoomus puhtaan urheilun puolesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä