SSA perusasteen toiminta

Porilainen urheilijan polku

Perusaste

https://www.pori.fi/uutinen/2020-05-20_haku-painotettuun-perusopetukseen-yhtenaistyy-syksysta-2020-alkaen


Käppärän alakoulun liikuntaluokka

Koulunkäynti liikuntaluokilla on samanlaista kuin muillakin perusopetusluokilla, mutta liikuntaa on oppilaan omalla luokalla viisi tuntia viikossa (rinnakkaisluokilla 3 tuntia viikossa). Yleensä liikuntaluokan oppilaalla on neljä liikuntakertaa kouluviikon aikana.

Liikuntaluokan opetuksen painopisteenä on yleisten liikunnallisten edellytysten kehittäminen sekä monipuolinen liikuntalajeihin tutustuminen. Normaalin koululiikunnan lisäksi lisätuntien (2h/vko) puitteissa on mahdollista syventää tietoja ja taitoja sekä tutustua uusiin lajeihin. Urheiluseurojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta opetuksessa saadaan hyödynnettyä myös eri lajien ammattilaisia. Lisäksi liikunnallinen näkökulma voidaan huomioida muiden aineiden opetuksessa. Opiskelu liikuntaluokalla jatkuu koko alakoulun ajan Käppärässä ja yläkouluun siirryttäessä on mahdollisuus pyrkiä Länsi-Porin tai Kuninkaanhaan koulun liikuntaluokalle. Koulun omien liikuntatilojen lisäksi opetuksessa hyödynnetään lähiliikuntapaikkoja. Urheilukeskuksen läheisyys mahdollistaa mm. Karhuhallin, Tekojääradan, Yleisurheilustadionin, Tennishallin, Maauimalan ja Isonmäen maaston tehokkaan käytön.

KUNINKAANHAAN YLÄKOULU

Toiminnan tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti liikunnallisesti lahjakkaiden nuorten kasvua ja liikunnallista osaamista. Tarkoitus on luoda vahva liikunnallisten taitojen perusta, jonka varaan nuori voi rakentaa myöhempiä liikunta- ja urheilukokemuksiaan. Urheiluluokan oppilaat valitaan yleisliikunnallisin testein, jotka pidetään kuudennen vuosiluokan syksyllä. Seitsemännen luokan jälkeen oppilaat jatkavat joko urheilu- tai valmennuslinjan opetussuunnitelmien mukaisesti.

Kuninkaanhaan urheiluluokkapolku

Urheiluluokat (7. lk) - Urheiluluokalla on perusliikunnan lisäksi kaksi tuntia viikossa ominaisuusvalmennusta, jossa pääasiallisesti keskitytään psykomotoristen taitojen ja liikunnallisten ominaisuuksien monipuoliseen kehittämiseen.

Valmennuslinja (8.-9:lk) - Urheiluluokkiemme oppilaat voivat myöhemmin hakea valmennuslinjalle, jonka tarkoituksena on tukea ikäluokkansa lahjakkaimpien urheilijoiden kehitystä ja antaa mahdollisuus lajiharjoitteluun koulutyön lomassa. Urheilulinjan oppilaat valitaan pääsykokein (liikuntatesti, lajiosaamisen arviointi, haastattelu), jotka pidetään seitsemännen luokan keväällä.
Valmennuslinjamme painopistelajit ovat tyttöjen pesäpallo, tyttöjen ja poikien jalkapallo sekä jääkiekko. Yksilölajien edustajat valitaan tapauskohtaisesti. Lajivalmennuksen ennakkoedellytyksenä on ammattitaitoisen ja asianmukaisen valmennus- ja tilaresurssin saatavuus oppilaan yläkouluajaksi.Valmennusta on 2h+2h viikossa

Urheilulinja (8.-9:lk) - Urheiluluokkienluokkien oppilaat voivat jatkaa urheilulinjanlinjan opetussuunnitelman mukaisesti yläkoulun loppuun. Heillä on 2h + 2h viikkotuntia ominaisuuksia kehittävää liikunnanopetusta , jossa urheilun vaatimia ominaisuuksia ja taitoja harjoitellaan liikunnanopettajien johdolla. Monipuolinen ja vahva osaaminen onkin ollut monien suomalaisten arvokisamenestyjien taustatekijänä ja juuri tähän sisällöllisesti pyritään näiden tuntien sisällä.


Länsi-Porin yläkoulu

Koulussa toimii liikuntapanotteinen luokka, pääsykokeet luokalle samanaikaisesti Kuninkaanhaan kanssa. Lisätietoa toiminnasta saa koululta. https://www.pori.fi/sivistyskeskus/koulut/lansi-porinkoulu/yhteystiedot.html


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä