Käppärän liikuntaluokka

HakuohjeetLiikuntaluokalle ei hakua vuodelle 2015 - 2016!


Käppärän alakoulun liikuntaluokalle hakeminen

Käppärän koulun liikuntaluokkavalinta tehdään 4. luokalla. Liikuntaluokalle voi hakeutua myös myöhemmin toissijaiskoulu -menettelyn mukaisesti (tarvittaessa oppilaalle järjestetään soveltuvuuskoe).
Liikuntaluokalle valittujen oppilaille ei myönnetä kuljetusoikeutta valinnan perusteella. Koulukuljetus määräytyy koulutoimen kuljetusohjeen mukaan.

Liikunnan määrä ja painotuksen toteuttaminen Käppärässä

Koulunkäynti liikuntaluokilla on samanlaista kuin muillakin perusopetusluokilla, mutta liikuntaa on oppilaan omalla luokalla viisi tuntia viikossa (rinnakkaisluokilla 3 tuntia viikossa). Yleensä liikuntaluokan oppilaalla on neljä liikuntakertaa kouluviikon aikana.

Liikuntaluokan opetuksen painopisteenä on yleisten liikunnallisten edellytysten kehittäminen sekä monipuolinen liikuntalajeihin tutustuminen. Normaalin koululiikunnan lisäksi lisätuntien (2h/vko) puitteissa on mahdollista syventää tietoja ja taitoja sekä tutustua uusiin lajeihin. Urheiluseurojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta opetuksessa saadaan hyödynnettyä myös eri lajien ammattilaisia. Lisäksi liikunnallinen näkökulma voidaan huomioida muiden aineiden opetuksessa. Opiskelu liikuntaluokalla jatkuu koko alakoulun ajan Käppärässä ja yläkouluun siirryttäessä on mahdollisuus pyrkiä Länsi-Porin tai Kuninkaanhaan koulun liikuntaluokalle. Koulun omien liikuntatilojen lisäksi opetuksessa hyödynnetään lähiliikuntapaikkoja. Urheilukeskuksen läheisyys mahdollistaa mm. Karhuhallin, Tekojääradan, Yleisurheilustadionin, Tennishallin, Maauimalan ja Isonmäen maaston tehokkaan käytön.