Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Lavian yhtenäiskoulussa

Oppiminen sähköistyy


Oppimisen perusteet ovat käymässä läpi perusteellista muutosta juuri nyt. Digitaalisten laitteiden ja sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto muuttaa pedagogiikkaa enemmän kuin mikään koulussa tapahtunut oppimiseen liittyviä muutos viimeiseen puoleentoista vuosisataan. Digitaaliset laitteet mahdollistavat oppimisprosessin suuntaamisen uuden tiedon luomiseen ja tiedon tavoitteelliseen käyttöön pelkän tiedon omaksumisen sijasta. Oppimisprosessista tulee näkyvää ja oppilaat oppivat myös toisiltaan, koska digitaalinen ympäristö mahdollistaa yhdessä tekemisen sekä tuotosten julkaisemisen entistä paremmin.


Oppilaan koulutöistä yhä suurempi osa on digitaalisessa muodossa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset projektityöt, esitykset, blogitekstit sekä videot ja kuvat. Tekemisprosessin ohella tärkeää on töiden esteetön jakaminen muiden käyttöön. Tällä on suuri merkitys oppilaan taitojen kehittymisen ja opiskelumotivaation kannalta sekä yleisen hyödyn näkökulmasta. Näissä töissä ei esitellä oppilaiden henkilökohtaisia tietoja ja ne voidaan julkaista tekijän nimen kanssa tai ilman. Julkaistavat tuotokset ovat aina tätä tarkoitusta varten tehty ja opettajan arvioimia ennen julkaisua.

Sähköiset oppimisalustat Lavian yhtenäiskoulussa

Sähköiset oppimisalustat ovat Internetissä toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat koulutyöhön sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa. Oppimisalustoilla on iso rooli myös oppimateriaalin jakamisessa, sillä osa koulun käyttämistä oppikirjoista löytyy pelkästään sähköisessä muodossa ja niiden lukeminen ja tehtävien tekeminen onnistuu vain liittymällä kyseiseen palveluun. Lavian yhtenäiskoulussa sähköisiä oppimisalustoja tarvitaan myös laitteiden käyttöönottoon. Laitetta ei voi käyttää ilman oppimisalustaa.

Sähköiseen oppimisalustaan liittyessään oppilas tekee yleensä suoraan sopimuksen palvelun tarjoajan kanssa ja tarvitsee tähän huoltajan luvan ollessaan alaikäinen.

Lavian yhtenäiskoulussa on käytössä seuraavat sähköiset oppimisalustat:


Palvelun nimi Palvelun sisältämät työkalut Tietoa palvelusta
Wilma Kodin ja koulun välinen viestiminen
Oppilaan ja opettajan välinen viestiminen
Oppilaiden arviointi
Lukujärjestykset
https://www.starsoft.fi/public/?q=node/54
Google apps for Education Sähköposti
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Projektityökalut
https://peda.net/pori/tvt/ggafe
Office365 Sähköposti
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Projektityökalut
https://products.office.com/fi-fi/business/explore-office-365-for-business
Peda.net Sähköiset oppikirjat+tehtävät
Sähköiset kokeet
Projektityökalut
Koulujen kotisivut
https://peda.net/info

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä