Vaikuttaminen kouluyhteisössä

Vaikuttaminen kouluyhteisössä

Koulu työpaikkana
Koulu on meidän kaikkien yhteinen työpaikka. Työpäivän turvallisen ja sujuvan järjestämisen vuoksi koulussa noudatetaan sovittuja toimintatapoja ja ohjeita. Meillä kaikilla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan, yhteisiin asioihin ja kouluympäristöömme. Oppilaat voivat vaikuttaa koulun toimintaan esimerkiksi oppilaskunnan tai tukioppilaiden kautta. Vaikuttaa voi myös keskustelemalla eri opettajien kanssa ja henkilökunnan kanssa. Elämässä on tärkeä oppia perustelemaan omia näkökulmiaan ja mielipiteitään. Myös Länsi-Porin koulussa kannustamme tähän.


Yhteisön arvot
Ihmiset ja yhteisöt, kuten koulu, perhe tai jalkapallojoukkue, toimivat tiettyjen arvojen mukaan. Arvot ovat asioita, joita pidämme tärkeinä ja joiden perusteella toimimme. Arvot muodostuvat iän myötä mm. ympäristön ja kasvatuksen myötä, ja ne vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Esimerkki arvosta on ihmisarvo, jonka YK määrittää näin: "Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä." Jokaista ihmistä on siis kunnioitettava.

Oman luokkasi arvot?
Kouluarjessa keskeisiä arvoja ovat toisten huomioon ottaminen ja auttaminen, yhteistyökyvykkyys, vastuu yhteisestä koulustamme ja sen ilmapiiristä, mahdollisuus ilmaista mielipiteensä vapaasti sekä toisten kunnioittaminen. Eroavatko oman luokkasi arvot näistä vai jaatteko saman arvopohjan?

Miten saada äänensä kuuluviin?
Sinulle tulee idea tai ajatus koulun toimintaan liittyen, mielipide jostain asiasta tai jokin huoli. Kenelle lähtisit asiaa esittämään ja millä tavalla? Miten saat äänesi kuuluviin?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä