Sosiaaliset taidot ja ryhmässä oppiminen

Sosiaaliset taidot ja ryhmässä oppiminen

Sosiaaliset taidot

Toisten huomioon ottaminen on tärkeä taito koulussa ja elämässä yleensäkin. Sosiaaliset taidot ilmenevät vuorovaikutustilanteissa. 
  • osaatko kuunnella toisia, puhutko muiden päälle?
  • saatko aina tahtosi läpi, annatko tilaa muille?
  • otatko toiset huomioon?
  • osaatko sopeutua ja toimia erilaisissa tilanteissa?
Tunneäly on tärkeä osa sosiaalisia taitoja. Se tarkoittaa, että osaa tunnistaa omia tunteitaan ja säädellä niiden ilmaisemista. Rakentava ja selkeä tunteiden ilmaisu auttaa muita tulkitsemaan tunteitasi ja näin ollen edistää vuorovaikutusta. Tärkeitä tunneälyn elementtejä ovat joustavuus, empatia, tunteiden hallinta ja sujuvuus. Joustava osaa sopeutua, empaattinen osaa asettua toisen asemaan. Tunteiden hallinta sujuvoittaa yhteistyötä muiden kanssa ja auttaa välttämään äärireaktioita.

Jokaisella on erilaisia ryhmiä ja verkostoja, joiden ympärillä elämä pyörii. Ryhmät vaihtelevat iän ja elämäntilanteiden myötä. Erilaisissa ryhmissä toimiminen kehittää sosiaalisia taitoja ja rikastuttaa elämää. Ne tarjoavat yhteenkuuluvuuden tunteita, turvaa, haasteita, hyvää mieltä ja iloa. Millaisia sosiaalisia verkostoja sinulla on elämässäsi nyt?

Ryhmässä oppiminen
Koulussa on joka päivä tilanteita, joissa pitää osata ryhmässä oppimisen taidot. Ryhmäkoot voivat vaihdella kahdesta oppilaasta useamman kymmenen oppilaan ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä on erilaisia ihmisiä ja jokaisella on mahdollisuus tuoda oma panoksensa ja oma osaamisensa ryhmän käyttöön. Kun kaikki pääsevät osallistumaan ja tekemään parhaansa, lopputuloksesta tulee upea. Onnistunut ryhmätyöskentely vaatii kykyä perustella mielipiteensä muille ja ennen kaikkea kuunnella muita ryhmän jäseniä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä