Oppiminen ja motivaatio

Oppiminen ja motivaatio

Oppiminen 
Oppiminen on tietojen, taitojen, tapojen, asenteiden ja tunteiden omaksumista ja sisäistämistä. Oppiminen on usein tavoitteellista ja vaatii työtä, vaikka oppimista tapahtuu myös huomaamatta ja sattumalta. Oppimista voi tapahtua monissa erilaisissa paikoissa, kuten kotona, koulussa, harrastuksissa, matkoilla tai verkossa. Oppia voi yksin työskennellessään tai tekemällä asioita yhdessä muiden kanssa.

Oppimisen onnistumisen kannalta oleellisia tekijöitä ovat työnteko ja ponnistelu, halu ja tahto kehittyä sekä usko omiin kykyihinsä. Oppimisessa kannattaa hyödyntää eri aisteja ja oppimistapoja mahdollisimman monipuolisesti. Opimme harjoittelemalla, tutkimalla, tekemällä, kuuntelemalla, katselemalla, keskustelemalla, pohtimalla, lukemalla ja kokeilemalla.

Motivaatio
Motivaatiolla on tärkeä merkitys oppimisessa. Motivaatiota voidaan kuvata haluksi tehdä tai oppia asioita. Motivaatio voi syntyä omasta halusta ja mielenkiinnosta (sisäinen motivaatio) johonkin asiaan. Jos taas halu syntyy jonkin ulkoisen palkinnon (arvosana, lahja, arvostus jne.), niin sitä kutsutaan ulkoiseksi motivaatioksi. Yleensä sisäinen motivaatio tuottaa parempia ja pysyvämpiä oppimisen tuloksia.

Asenteella ja motivaatiolla on myös yhteys. Kun ryhtyy reippaasti toimeen ja luottaa, että työ tuottaa tulosta, niin motivaatiokin kasvaa. Syntyy positiivinen kierre, jossa työnteko ruokkii motivaatiota ja itseluottamusta. Tässäkin tapauksessa voi siis omalla asenteella vaikuttaa motivaatioon ja opiskeluun yleensä.

HUOM! Huomaathan, että sekä oppiminen että motivaatio ovat taitoja, joita voit harjoittaa ja kehittää koko elämän ajan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä