Kuka minä olen? Itsetunto ja temperamentti

Kuka minä olen?

Itsetunto
Itsetunto on läheisesti yhteydessä minäkuvan kanssa. Itsetunto on oma arvio ja käsitys itsestä. Itsetunto kehittyy koko elämän ajan ja varsinkin murrosiässä itsetunto on herkkä vaihteluille. Itsetunnon myönteiselle kehitykselle tärkeää on oppia arvostamaan itseään ja muita. Perustana on myös tunne siitä, että on tärkeä läheisilleen ja kuuluu joukkoon. Hyvä itsetunto auttaa tekemään itsenäisiä ratkaisuja ja olemaan avoin muiden mielipiteille.

Itsetuntoa vahvistaaksesi keskity seuraaviin seikkoihin:
  • keskity hyviin ominaisuuksiisi, vahvuuksiisi ja hyväksy myös heikkoutesi. Jokaisella meistä on kumpiakin.
  • ajattele positiivisesti itsestäsi. Kaikille tulee vastoinkäymisiä ja silloin on tärkeä keskittyä myönteisiin asioihin.
  • kannusta itseäsi ja muita. Pidä yllä positiivista ilmapiiriä, ole kohtelias muille, sillä se luo ympärillesi itsetuntoa vahvistavan ympäristön.
Itsetuntemus ja itsetunto ovat tiivisti kietoutuneet toisiinsa. Itsetuntemuksella tarkoitetaan kykyä tuntea itsensä ja ominaisuutensa. Myös itsetuntemus kehittyy koko elämän ajan. Omien luonteenpiirteiden hahmottaminen ja ymmärtäminen vie aikaa ja nuorella nämä taidot ovat vasta kehittymässä. Keskity asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä, joita haluat tehdä tai oppia tekemään, joista unelmoit jne.

(kts. myös Kasva Urheilijaksi -oppaan sivu 36-37)


Oppiminen ja temperamentti
Mitä temperamentti tarkoittaa?
Ihmisillä on luontaisia ja yksilöllisiä tapoja reagoida erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöön. Se tapa on jokaisella synnynnäinen. Toiset suhtautuvat uusiin asioihin luontevammin kuin toiset, toiset ovat sinnikkäämpiä, toiset ujompia tai toiset kiivastuvat nopeammin - esimerkkejä on monia. Näitä reagointitapoja sanotaan temperamentiksi. Temperamentit ovat yhtä arvokkaita ja ne sopivat eri tilanteisiin omalla tavallaan - välillä niistä on hyötyä ja välillä taas ei.

Temperamentti vaikuttaa myös oppimiseen, varsinkin oppimistyyliin. Temperamenttia ei voi muuttaa, mutta omia käyttäytymismallejaan voi kehittää. Myös olosuhteisiin kannattaa kiinnittää huomiota siten, että ne tukevat omaa temperamenttia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä