Erilaiset roolit kiusaamistilanteissa

Erilaiset roolit kiusaamistilanteessa

Yksi tärkeimmistä huomionkohteista koulullamme on päivittäinen turvallisuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Niin oppilaat kuin henkilökunta arvostavat turvallista kouluyhteisöä, sillä se on kouluviihtyvyyden kulmakivi.
 
Turvalliseen kouluyhteisöön ei kuulu kiusaaminen. Kun oppilailta kysytään, mitkä asiat vaikuttavat hyvään luokkahenkeen, nousee usein esille "ei kiusata". Olemme koulussa keskustelleet tavoista, joilla ehkäistä ja kitkeä kiusaamista sekä kerranneet, mitä keinoja oppilailla on puuttua kiusaamiseen. On tärkeä, että kiusaaminen saatetaan mahdollisimman pian jonkun koulun aikuisen tietoon. 


Kiusaamistilanteessa on erilaisia rooleja. Alla olevasta KiVa-koulusivuston linkistä pääset kertaamaan niitä. Jokainen tekee valinnan siitä, minkä roolin ottaa.
Kiusaamisen eri roolit