Demokratia

Vallan kolmijako ehkäisee vallan väärinkäyttöä

Vallan kolmijako-opilla tarkoitetaan yleisesti sitä, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan. Näin valta ei voi keskittyä vain yhdelle henkilölle, ryhmälle tai puolueelle. Jokainen näistä hoitaa vain omaa tehtäväänsä puuttumatta toisen tekemisiin. Vallan kolmijako-oppi on perustava osa länsimaisten demokratioiden hallintomuotoa.

vallan kolmijako.JPG

Lainsäädäntövaltaa Suomessa käyttää parlamentti eli eduskunta. Eduskunnassa kansalaisten valitsemat kansanedustajat säätävät lakeja, joita kaikkien on noudatettava. Periaatteessa lait ovat kansalaisten säätämiä, koska he ovat valinneet kansanedustajat hoitamaan tätä tehtävää.

Toimeenpanovalta tarkoittaa lakien mukaan hallitsemista eli käytännössä hallinnon järjestämistä ja päätösten toimeenpanoa. Toimeenpanovaltaa käyttää Suomessa hallitus, joka hallitsee maata eduskunnan säätämien lakien mukaisesti. Toimeenpanovaltaa käyttävät hallituksen ohella myös viranomaiset, jotka eivät hekään voi toimia säädettyjen lakien vastaisesti.

Tuomiovaltaa käyttää oikeuslaitos eli riippumattomat tuomioistuimet. Tuomioistuimien tehtävänä on seurata rikkooko joku lakia ja määrätä tuomio jos näin katsotaan tapahtuneeksi. Tuomioistuimet antavat tuomionsa sen mukaan, mitä laeissa on säädetty, eikä kukaan saa vaikuttaa niiden toimintaan.