Henkilökunta

Henkilökunta

Rehtori: Petri Toivonen
Vararehtori: Sari Wallin
Koulusihteeri: Päivi Syrjälä
Terveydenhoitaja Jaana Lehtinen
Keittiö: Emäntä Heli Sjöholm
Kuraattori: Minna Pajunen
Iltisvastaavat: Kirsi Lukka (0447019573) ja Piia Peltomaa (0447019574)

opettajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@edupori.fi

rehtorin sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@pori.fi