7.-9. luokat

7.-9. luokat: Miten toteutan etäopetusta?

Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana perusopetuslaissa säädetyn ja määrätyn mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä.

Jokaisella Porin 7.-9. -luokkalaisella on käytössään henkilökohtainen laite, joten etäopetuksessa on mahdollisuus käyttää monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä.

Mahdollinen etäopetus järjestetään alla olevia periaatteita noudattaen. Ohjeita ja toimintatapoja täsmennetään tilannekohtaisesti.  
 • Koulupäivä noudattaa oppilaan lukujärjestystä. Oppilasta opettavat opettajat ovat lukujärjestykseen merkittyjen opetustuntien mukaisesti yhteydessä oppilaisiin meet-videoneuvottelutyökalun kautta jokaisella oppitunnilla. Opettajan tulee olla myös tavoitettavissa koko oppitunnin ajan, vaikka osa oppitunnista olisikin itsenäistä työskentelyä. 
 • Etäopetuspäivän aikana pidetään myös välitunnit ja ruokatauot.
 • Taide- ja taitoaineiden etäopetus hoidetaan ilman, että oppilaat ja huoltajat joutuvat tekemään materiaalihankintoja, koska perusopetuksen tulee perusopetuslain mukaan olla oppilaalle maksutonta. Etäopetusjaksojen aikana tehdään tehtäviä, jotka eivät edellytä materiaaleja tai tarvittavat materiaalit annetaan koululta.
 • Etäopetus järjestetään oppilaan ikäkausi ja edellytykset huomioiden. 
 • Samaa opetusryhmää tai luokkaa opettavat opettajat kokoavat annetut tehtävät samaan tiedostoon palautusaikoineen. Tällöin pystytyään seuraamaan oppilaan työmäärää ja tehtävien palautusaikoja, jotta niitä on mahdollista noudattaa ja ne eivät aiheuta oppilaalle turhaa kuormitusta muutenkin poikkeuksellisessa tilanteessa. 
 • Suosittelemme, että opettajat antavat etäopetuksen mahdollisuuksien mukaan koululta. Tämä mahdollistaa myös opettajille teknisen ja pedagogisen tuen. Etenkin etäopetusjakson aloittaminen koululla työskennellen on tärkeää. 
 • Opettajan / koulun tulee huolehtia, että oppilaiden on helppo kysyä ohjeita ja neuvoja koulupäivän aikana myös etäopetuksessa. 
Tälle sivulle on koottu ohjeita, joiden avulla opettaja voi toteuttaa etäopetusta, jakaa tehtäviä ja opetusmateriaalia sekä olla yhteydessä oppilaisiinsa.

Luokalle jaetun docs-tiedoston kautta tehtävien jakaminen

Koko luokalle voidaan jakaa yhteinen Docs-tiedosto, jonne kootaan oppilaan päivittäinen ohjelma. Tämä tarkoittaa sitä, että koulua käydään edelleen lukujärjestyksen mukaan ja jokainen opettaja merkitsee tiedostoon kunkin tunnin aiheen ja tehtävät.

Docs-tiedosto pitää sisällään ohjeistuksen, ja varsinaiset tehtävät tehdään jossakin muualla, esimerkiksi Classroomissa.

Esimerkkejä luokkien yhteisistä pohjista löytyy
 Kaarisillan yhtenäiskoulun Peda.net-sivulta. Kaarisillassa on luotu koulun nettisivustolle oma Koronanaikainen opetus -sivu, jonne on koottu luokkien omat Docs-tiedostot. 

Wilman kautta tehtävien jakaminen

Kaikilla yläkoulun oppilailla on käytössä Wilma-tunnukset, joten Wilman kautta on voidaan jakaa eri aineiden tehtäviä ja ohjeita. Ohjeet Wilmassa tehtävien jakamiseen:

1. Avaa Wilmasta haluamasi ryhmän sivu.
2. Valitse ylävalikosta Tuntipäiväkirja.
3. Paina sivun vasemmassa reunassa olevaa +-merkkiä.
4. Täytä taulukkoon tunnin tiedot:
- tunnin aihe: Jätä tämä tyhjäksi. Tämä kohta näkyy oppilaalla vain, jos hän avaa Wilman tietokoneella. Puhelimella tätä ei näy. 
- kotitehtävät: Merkitse tähän kohtaan kaikki tarvittava tieto, esim. tunnin aihe sekä oppilaalle annetut tehtävät. 
- huomioita: Tämä sarake ei vain opettajan omia merkintöjä varten. Huomioita-sarake ei näy opiskelijoille eikä huoltajille.
5. Tallenna tiedot.

Classroomin kautta tehtävien jakaminen

Classroomissa opettaja voi jakaa oppilaille ohjeita, tehtäviä ja linkkejä sekä seurata helposti heidän edistymistään. Opettaja luo Classroomiin kurssin, jonne oppilaat liittyvät opettajan antamalla kurssikoodilla. Tämän jälkeen kurssille ei tarvitse enää kirjautua erikseen. 

Classroomin käytöstä on koottu ohjeet, jotka löytyvät https://peda.net/id/9c5af414678


Google Hangouts Meetin käyttö oppitunnilla

Google Meet on työkalu etäpalaverien järjestämiseen. Sen keskeisimpiä ominaisuuksia ovat:
 • livekuvan ja äänen jakaminen
 • oman työpöydän lähettäminen (esim. diaesitys etänä).
Etäopetuksessa Google Meet soveltuu siis oppitunnin pitämiseen videoyhteyden avulla. Sen avulla:
 • oppilaita voi neuvoa etänä
 • oppilaille voi näyttää materiaalia etänä
 • videota on myös mahdollista tallentaa.
Google Meetin käytöstä on koottu omat ohjeet, jotka löytyvät täältä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä