Oppimisen tuki

Oppimisen tuen järjestäminen etäopetuksessa

Etäopetuksen aikana oppilaalla on oikeus saada opetusta ja tukea sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista toteuttaa. Etäopetuksessa oppimisen tuen tarvetta arvioidaan kaikkien oppilaiden osalta tarpeen mukaan. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen voi lisätä oppimisen tuen tarvetta ja sen arviointia.

Etäopetuksessa voidaan hyödyntää jakotunteja, osa-aikaiseen erityisopetukseen ja resurssiopetukseen kohdennettuja tunteja, tukiopetustunteja ja koulunkäyntiohjaajaresurssia, jotta opetusta voidaan antaa pienryhmissä tai yksilöllisesti.

Monikielisten oppilaiden etäopiskelussa huomioon otettavaa

Huom! Osaa vinkeistä voi hyödyntää kaikkien oppilaiden kohdalla.

  • Kaikessa yhteydenpidossa muistetaan selkokielisyys
  • Opetusvideot ovat käteviä, oppilas voi palata niihin myös useaan kertaan.
  • Ruudunkaappausvideot ovat hyviä ohjeiden antamisessa. Näin voidaan yhdistää kuvaa, ääntä ja tekstiä. 
  • Google-kääntäjää voi hyödyntää, jotta asiat saadaan jollain lailla ymmärretyksi kotien ja oppilaiden kanssa.
  • Valmiit moniste- ja materiaaliniput ovat monessa tilanteessa hyvä vaihtoehto.
  • Osa perheistä ja oppilaista ei ole vielä tottunut käyttämään Wilmaa ja/tai Googlen työkaluja, kuten Meetiä, Hangoutsia tai Classroomia. Tällöin voi hyödyntää WhatsApp-yhteyttä oppilaiden/perheiden välisessä yhteydenpidossa. WhatAppia voi käyttää hyvin myös tehtävien palauttamiseen.

Muut ohjeet ja vinkit -sivulle on koottu vinkkejä myös S2-opetukseen ja monikieliseen tiedottamiseen koronatilanteesta.​ Vinkeistä löytyy muun muassa linkkejä eri kielisiin oppimateriaaleihin ja videoihin.

OPH:n ohjeissa opetuksen järjestämisestä ensi lukuvuoden alusta on nyt entistä näkyvämmin huomioitu maahanmuuttotaustaiset oppijat.

Oppimisen tuen asiakirjat Porissa

Wilman tiedotteista löytyy kouluille ja opettajille ohje, miten menetellään tehostetun ja erityisen tuen asiakirjojen sekä tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyvien palavereiden kanssa, mikäli etäopetukseen taas siirrytään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä