Lukuvuosi 2021 - 2022 alkaa lähiopetuksessa

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään syyslukukaudella lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäopetukseen myös karanteenin ja eristyksen aikana sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvassa asemassa olevia oppilasryhmiä (esiopetuksen, vuosiluokkien 1–3, erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat).

Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Mahdollinen etäopetus järjestetään noudattaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen suosituksia ja ohjeita. 

Mikäli etäopetukseen siirrytään lukukauden 2021-2022 aikana, opetus pyritään järjestämään niin, että

  • etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä, jolloin oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta
  • oppilaan oikeus opetukseen turvataan perusopetuslain mukaisesti myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 
  • opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä
  • oppilaisiin otetaan yhteys päivittäin lukujärjestyksen mukaan
  • opettajan apua tulee olla saatavilla oppilaan koko koulupäivän ajan ja oppilailla tulee olla tieto, miten hän saa yhteyden opettajaan/opettajiin
  • etäopetusjakso aloitetaan niin, että opettajat työskentelevät kouluilla. 
  • suosittelemme, että opettajat työskentelevät mahdollisuuksien mukaan kouluilla myös etäopetusjakson jatkuessa. 

Aiemmat etäopetusjaksot ovat antaneet porilaisilla opettajille ja oppilaille hyvät valmiudet etäopetukseen. Mikäli etäopetukseen siirrytään, opettajille järjestetään tarvittaessa edelleen koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Vinkkejä ja ideoita jaetaan opettajien kesken ja pedanetissä. Myös Virtuaalikoulun Facebook-ryhmässä voi kysyä teknisistä asioista. 

Tälle sivustolle on koottu ohjeet etäopetuksen järjestämiseksi vuosiluokkakokonaisuuksittain. Näitä ohjeita noudatetaan. Sivulle päivitetään ajantasainen tieto sitä mukaa kun sitä tulee. Viralliset tiedotteet huoltajille toimitetaan Wilman kautta. Opettajille tiedotetaan mahdollisista muutoksista Wilman, työsähköpostin tai rehtorin kautta.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä